Svensk Ungdom (SU) är Svenska Folkpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialliberalt politiskt ungdomsförbund som vill samla unga mellan 14 och 30 år för att driva våra intressen i politiken.
SU är det enda politiska ungdomsförbundet som gör politik på svenska i Finland.
Svensk Ungdom verkar på tre nivåer: Nationellt på förbundsnivå, regionalt via våra kretsar och lokalt via lokalavdelningarna.

Svensk Ungdom – ditt fria val.

Förbundet

Bli medlem!

Gillar du Svensk Ungdom? Vill du också förbättra världen? Är du mellan 14 och 30 år gammal? Då kan du bli medlem redan i dag!

Klicka här