Prenumerera på uttalanden

Hör av dig till info(at)su.fi om du vill få SU:s uttalanden skickad till dig per e-post.Utbildning är vår främsta styrka på en global marknad, och i stället för att stänga dörrarna för unga borde vi satsa på att utbilda världens mest kunniga arbetskraft också i framtiden.

Christoffer Ingo,
Förbundsordförande

Svensk Ungdom: Elitistisk reform ökar ojämlikheten bland unga

Åtta av Samlingspartiets riksdagsledamöter ställde förra veckan ett skriftligt spörsmål till utbildnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen i en vädjan om att inte slopa inträdesproven till högskolorna. Svensk Ungdom delar oron över att många dörrar stängs för flera ungdomar om reformen går igenom.

– Ett betyg mäter inte lämpligheten för varken yrkeshögskole- eller universitetsstudier, eller för det fortsatta yrkeslivet, säger Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo. Grahn-Laasonens reform leder till ett elitistiskt system där blivande studenter pressas allt hårdare redan från första gymnasieklass för sina kommande högskolestudier.

Reformen minskar både gymnasiets allmänbildande roll och studerandes möjlighet till en andra chans. Därtill sätts elever med yrkesexamen i en orättvis situation gentemot elever med gymnasieexamen.

– I stället för att stöda fri bildning och individens fria val bygger reformen murar mellan studerandes potential och faktiska möjligheter, fortsätter Ingo. Utbildning är vår främsta styrka på en global marknad, och i stället för att stänga dörrarna för unga borde vi satsa på att utbilda världens mest kunniga arbetskraft också i framtiden.

Dela
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someone