I Finland, där avstånden är långa, är elbilars relativt korta räckvidd ett problem. Ny teknologi är ofta dyr, vilket syns på elbilarnas höga priser. En elbil är ungefär 10 000 euro dyrare än en motsvarande bensindriven bil. Beslutet att köpa en elbil i Finland kan alltså anses vara mer ideologiskt än logiskt för tillfället.

För att stöda miljövänlighet, teknologisk utveckling och en modernisering av Finlands bilpark, som är en av de äldsta i Europa, bör elbilar göras till ett mer lockande alternativ. Detta har man lyckats med i Norge där antalet elbilar i trafiken är 18 000 jämfört med ca 600 i Finland. För att uppnå framsteg bör framförallt beskattning av elbilar ses över.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

  • Att elbilar befrias från mervärdesskatt vid köp

Svensk Ungdom i Helsingfors

Förbundsstyrelsens svar

Motionären i sig menar väl då man vill öka incentiven att köpa elbil framom bränsledriven bil. Varfö man endast prioriterat el och inte exempelvis biobränsle står dock oklart. Det egentliga problemet här är att att-satsen är omöjlig att genomföra då Finland antagit Europeiska unionens råds direktiv 2006/112/EG där det stadgas att man bör uppbära mervärdesskatt på alla varor.

Då detta är fallet återstår det två alternativ att sänka momsen på elbilar till den lägre momsnivån eller att ta bort bilskatten från elbilar. Denna fråga behandlades på Kongressen 2015 i motionerna ”Morötter för elbilsförare” och ”Inför skattelättnader vid nyinköp av elbilar”. Då beslöt Kongressen 2015 bl a att Svensk Ungdom ska arbeta för att elbilar befrias från bilskatt samt att momsen sänks till den lägre momsnivån. Dessa motioner har även blivit tillagda till det politiska programmet som finns som förslag till Kongressen 2016.

Runtom i världen har elbilar så småningom börjat bli populärare, men trots deras miljövänlighet har de ännu inte slått igenom ordentligt främst av två orsaker: dels på grund av deras höga pris och dels på grund av ett bristfälligt laddningsnätverk. Precis som motionären säger är Norge ett jämförbart praktexempel som man kan ta modell av.

Förra årets motioner är fortfarande under uppföljning och Svensk Ungdom fortsätter att jobba aktivt för frågan. Med dessa motiveringar föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

År: 2016
Status: Föranleder inga åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Miljö