En av delningsekonomins grundtankar är att människor skall kunna dela med sig av sina resurser som ofta är värdefulla för andra människor då användningsgraden av resurserna inte når sin fulla potential. I en delningsekonomi kan andra människor då låna eller hyra resursen till ett förmånligt pris istället för att köpa resursen själv eller hyra den från traditionella distributörer. Exempelvis kan det vara billigare att hyra någon annans bil för en stund istället för att vända sig till en biluthyrningsfirma. Den ekonomiska nyttan är självklar både för distributören och användaren. Idén med modellen är att dela med sig av sina resurser för att undvika onödig konsumtion och därmed bidra till en till hållbar utveckling.

Uppkomsten av företag som t.ex. Airbnb och Uber har medfört viss problematik där människor inte längre är säkra på ifall verksamheten i Finland ses som laglig eller icke. I synnerhet människor som fungerar som tjänsteleverantörer inom delningsekonomin har stött på motgångar gällande lagligheten. Exempelvis Uberchaufförer i Helsingfors befinner sig i konstant osäkerhet eftersom det inte existerar några tydliga regelverk för den nya marknadsformen som kännetecknar delningsekonomi. Också konsumenterna drabbas av osäkerheten, vilket leder till att verksamhetsmodellen inte uppnår sin fulla potential.

Vi måste se till att de nuvarande regelverk som berör delningsekonomi inte stoppar utvecklingen av ett av de mest framgångsrika fenomen i affärsvärlden idag. Finland ska vara föregångare i innovation och uppmuntra till entreprenörskap, också inom delningsekonomin. Många länder har redan strategier inom detta och t.ex. Amsterdam fattade nyligen beslut om att tillåta uthyrning av lägenhet till airbnb upp till 60 dagar om året. Finland måste ta efter och gå i samma riktning.

Omsättningen på denna marknadsform förväntas tredubblas till 2025, och otaliga nya företag som baserar sig på delningsekonomins paradigm ploppar upp varje vecka. Finland bör vara föregångare gällande innovation och entreprenörskap. Dock hindrar de existerande regleringarna nya innovationer och nya företag från att uppstå.

Därför vill EPU och SU i Åboland att SU ska jobba för:

 • Att de regelverk som berör delningsekonomi i Finland ses över för att uppmuntra och tydliggöra affärsmöjligheter
 • Att konsumentskyddsmyndigheter och -reglering omfattas av de avtal inom delningsekonomin där köparen skaffar tjänsten för sitt privata bruk
 • Att taxilagstiftningen reformeras så att delningsekonomin tillåts och ett system med kvalitetscertifiering införs för s.k. ”vanliga taxin”
 • Att lagen om hyra av bostadslägenhet reformeras så att tillfällig överlåtelse av användarrätten av en bostadslägenhet inte förutsätter särskilda skäl såsom att hyresgästen p.g.a. arbete, studier eller sjukdom vistas på annan ort

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet

Svensk Ungdom i Åboland

 

Förbundsstyrelsens svar

Motionären är ute i ett angeläget ärende. Företag inom delningsekonomi har etablerat sig runt om i världen och något slut på det syns inte till. Förbundsstyrelsen håller med motionären och tycker att delningsekonomin ska få blomstra.

Styrelsen ser dock vissa orosmoment med det motionären föreslår, främst vad gäller en hyresgästs rätt att hyra ut en lägenhet i andra hand.  Förbundsstyrelsen är orolig över hyresvärdens rättigheter och diskuterade vikten av att hyresvärden ska ge samtycke till andrahandsuthyrning av bostäder.

Nuvarande lagstiftning tillåter uthyrning av bostad i andra hand utan hyresvärdens samtycke vilket styrelsen ser som problematiskt och en onödig källa till rättstvister. Att överföra samma rättigheter för Air BnB eller annan vinstbringande verksamhet ger hyresgäster en stor makt i förhållande till ägaren av bostaden.

Förbundsstyrelsen stöder en utvidgning av Air BnB och en fri marknadsekonomi men vill inte tillåta sådan verksamhet utan bostadens ägares samtycke. Därför vill vi se en ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet så att tillfällig överlåtelse av användarrätten av en bostadslägenhet alltid förutsätter hyresvärdens samtycke.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • Att de regelverk som berör delningsekonomi i Finland ses över för att uppmuntra och tydliggöra affärsmöjligheter
 • Att konsumentskyddsmyndigheter och -reglering omfattas av de avtal inom delningsekonomin där köparen skaffar tjänsten för sitt privata bruk
 • Att taxilagstiftningen reformeras så att delningsekonomin tillåts och ett system med kvalitetscertifiering införs för s.k. ”vanliga taxin”
 • Att lagen om hyra av bostadslägenhet reformeras så att tillfällig överlåtelse av användarrätten av en bostadslägenhet inte förutsätter särskilda skäl såsom att hyresgästen p.g.a. arbete, studier eller sjukdom vistas på annan ort

 

Utskottets förslag:

Utskottet föreslår att den fjärde att-satsen ska strykas och att följande att-sats läggs till:

 • Att se vilka vanliga delningsekonomiska näringsområdens reglering kunde göras mindre strikta, så att tröskeln att börja verksamheten är lägre

Kongressens beslut:

 • Att de regelverk som berör delningsekonomi i Finland ses över för att uppmuntra och tydliggöra affärsmöjligheter
 • Att konsumentskyddsmyndigheter och -reglering omfattas av de avtal inom delningsekonomin där köparen skaffar tjänsten för sitt privata bruk
 • Att taxilagstiftningen reformeras så att delningsekonomin tillåts och ett system med kvalitetscertifiering införs för s.k. ”vanliga taxin”
 • Att se vilka vanliga delningsekonomiska näringsområdens reglering kunde göras mindre strikta, så att tröskeln att börja verksamheten är lägre

 

År: 2016
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet & Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Ekonomi