Svensk Ungdom i Helsingfors har tidigare motionerat om samma ämne, eftersom vi anser att avfyrandet av raketer är ett problem eftersom de belastar miljön och orsakar skador åt människor. Dessutom lider husdjur av buller som framkommer.

Varje år i Finland skjuts det miljontals olika sorters fyrverkerier vid årsskiftet. Enligt säkerhets- och kemikalieverket Tukes skapas det närmare 10 ton metallutsläpp i luften, som försämrar luftkvaliteten. Den sammanlagda massan som avfyras vid nyår är ungefär 300 000 kg. Detta blir en belastning på miljön i form av det plast, papp och de metaller som fyrverkerier innehåller.

Det är inte endast miljön som belastas av fyrverkeripjäser utan varje år utsätts allt fler individer för onödiga olyckor. Även många husdjur lider av bullret som fyrverkerier orsakar.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

  • Att en punktskatt på fyrverkeripjäser införs

Svensk Ungdom i Helsingfors

Förbundsstyrelsens svar

Motionären lyfter upp en globalt sett viktig miljöfråga. Ute i världen skjuts det dagligen fyrverkerier. Under en vanlig festhelg i Dubai kan det i värsta fall skjutas raketer för 12 miljoner euro. I Spanien skjuter man också ofta raketer på privata fester. I Finland är det tillåtet att skjuta rakter två gånger per år, men i huvudsak skjuts det endast den 31.12.

Fyrverkeripjäserna har utan tvekan miljöförstörande effekter, och globalt sett också rätt stora sådana. Många pjäser har också förbjudits av säkerhets- och miljöskäl. Dessa regleringar har i sin tur gjort att färre skadas av fyrverkeripjäser än tidigare. I Finland ordnar de flesta städer offentliga fyrverkeriuppvisningar vid nyår, samtidigt som de förbjuder allmänheten från att avfyra fyrverkeripjäser i centrum.

Försäljningen av fyrverkeripjäser sköts i stor del av olika föreningar. Föreningarna får en stor del av sin årliga omsättning från fyrverkeriförsäljningen. En punktskatt skulle tvinga dessa till prishöjningar som i sin tur antagligen skulle sänka deras vinst. En prishöjning skulle också göra fyrverkerier till en klassfråga. Kongressen 2015 behandlade en likadan motion med resultatet att den inte skulle föranleda åtgärder.

Med dessa argument och kongressens tidigare beslut som grund föreslår förbundsstyrelsen att denna motion inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

  • Att en punktskatt på fyrverkeripjäser införs

Kongressens beslut:

  • Att en punktskatt på fyrverkeripjäser införs

 

År: 2016
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Miljö