Den finska lagstiftningen gällande roderfylleri ligger efter de övriga nordiska ländernas. I Finland är promillegränsen för roderfylleri 1,0, medan gränsen är 0,5 i Danmark och 0,2 i Sverige. Den förhållandevis höga promillegränsen för roderfylleri kan anses stöda tanken om att alkohol och sjöfart kan kombineras, vilket inte är ändamålsenligt. Undersökningar visar att människans reaktionsförmåga försämras betydligt redan då alkoholhalten i blodet når 0,5‰, där gränsen för rattfylleri ligger. Denna gräns borde därför gälla både på land och till sjöss.

Svensk Ungdom i Helsingfors anser därför att SU bör arbeta för:

  • Att promillegränsen för roderfylleri ska sänkas till 0,5

Svensk Ungdom i Helsingfors

Förbundsstyrelsens svar

Motionären har goda tankar bakom sin motion. Olyckor på sjön har ofta dödlig utgång och många gånger är alkohol inblandad. Förbundsstyrelsen ser inte dagens promillegräns på 1.0 promille som det huvudsakliga problemet, utan ser istället bristen på sjövett och viljan att uppnå kraftig berusning som ett större problem. Att navigera en båt är inte samma sak som att köra en bil. Då du navigerar en båt har du oftast mycket mera tid att reagera och planera din körning än då du kör bil.

Motionären lyfter också upp de andra nordiska länderna och deras promillegränser som ett argument för en säkning, men inte med någon motivering varför. Sänker man promillegränsen på sjön finns det en risk att samspelet mellan båtförare och sjöbevakningen, som redan nu inte alltid är det bästa, ytterligare försämras. Vi vill inte riskera att sjöbevakningens och båtförarnas tillförlit och samarbete äventyras.

Sjöbevakningen skulle även få svårare att kunna bedöma i vilket skick chaufförerna är redan innan de blåstestat dem. Detta skulle betyda att väldigt många fler tester måste göras, som i sin tur garanterat skulle försämra samspelet parterna emellan. Vi vill se en skärgård där båtfolket ser sjöbevakningen som säkerhet, hjälp och trygghet, inte som poliser som jagar de som druckit tre starköl i grannens bastu. Förbundsstyrelsen anser inte att vi ska föra kampanj för en sänkning av promillegränsen.

Däremot anser vi att lokalavdelningar och kretser gärna kunde föra kampanj mot att man kör båt berusad.

Förbundsstyrelsen föreslår med denna motivering att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

Kongressens beslut:

Att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

År: 2016
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Sjöfart