På grund av en åldrande befolkning i Finland blir behovet av arbetskraft allt större. Under de kommande åren kommer pensionsåldern att stiga stegvis. Idag är den lägre pensionsgränsen 63 år och den övre gränsen är 68 (folkpensionen 65 år).

Det finns många äldre som gärna skulle fortsätta arbeta längre än vad som idag är möjligt. Om man mår fysiskt och psykiskt väl, samt om man själv vill fortsätta i arbetslivet, bör man ha möjlighet att göra det.

Den nuvarande modellen medför svårigheter om man vill fortsätta jobba efter att man fyllt 68 år. Det är viktigt att vi på många olika sätt underlättar byråkratin kring arbete. En liberalare linje då det kommer till övre pensionsgränsen skulle även kunna öka intresset hos arbetsgivaren att anställa äldre i större utsträckning.

Svensk Ungdom i Nyland vill därför att SU ska arbeta för:

  • Att den övre gränsen för pension slopas.

Svensk Ungdom i Nyland

Förbundsstyrelsens svar

Pensionssystemet är ett komplext system. Pensionen tjänas in under hela arbetskarriären med börjar från att man har fyllt 17 år tills man fyller 68 år. Pensionen som betalas in till största del av arbetsgivaren utgör 1,5 procent av arbetsinkomsten.

År 2014 gjordes en ny pensionsuppgörelse mellan arbetsmarknadsparterna bland annat med målet att höja pensionsåldern. Den lägsta åldern för ålderspension stiger med tre månader per år från och med år 2017 tills den är 65 år. Den övre åldersgränsen för övergång till ålderspension är alltid fem år högre, dvs. när den lägsta åldern för ålderspension är 65 är den högre åldersgränsen 70 år.

I samband med förändringen knöts pensionsåldersgränsen till den genomsnittliga utvecklingen av livslängden. Från och med år 2030 har varje åldersklass som är född år 1965 eller senare en egen pensionsålder. Om livslängden fortsätter att öka stiger pensionsåldersgränsen årligen med högst två månader åt gången. Förändringen ska göra att längden på pensionstiden ska förbli den samma när livslängden ökar.

Tanken med motionen är bra. Förbundsstyrelsen ser ändå problem medatt direkt slopa den övre pensionsåldern. Detta med motiveringen att man ibland behöver låta människor gå i pension, både ur arbetstagarens och arbetsgivarens synvinkel. En slopning av den övre gränsen för pension skulle kunna ställa till med problem för bägge parter.

I stället för en slopning av den övre pensionsåldern föreslår vi i vårt politiska program att den lägre pensionsåldern höjs till 70 år. Förbundsstyrelsen ser också att systemet kunde ändras så att man inte slutar samla pension efter den övre gränsen och att pensionen betalas ut då personen i fråga vill att den gör det. På så sätt skulle det finnas en morot för att fortsätta jobba och därmed ha en bättre månadsinkomst då man väl går i pension.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska jobba för

  • Att det är möjligt att fortsätta samla in pension efter att den övre åldersgränsen har passerats.
  • Att pensionen börjar betalas ut först då man går i pension.

Utskottets förslag:

  • Att det är möjligt att fortsätta samla in pension efter att den övre åldersgränsen har passerats.
  • Att pensionen börjar betalas ut först då man går i pension.

Kongressens beslut:

  • Att det är möjligt att fortsätta samla in pension efter att den övre åldersgränsen har passerats.
  • Att pensionen börjar betalas ut först då man går i pension.

 

År: 2016
Status: Godkänd med förändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Jobb