Den finska drogpolitiken har sakta övergått från att betona straff till att hjälpa de som hjälp behöver. Drogmissbruk är inte ett livsval, utan ett sjuktillstånd.

Utöver substitutionsbehandling, som man har ordnat i Finland redan i 20 år, har man hjälpt missbrukare av intravenösa droger med sprutbytesprogram och genom att ställa speciella sopkorgar för använda kanyler i parker där man vet att missbrukare trivs.

Denna utveckling från totalförbud till skademinskning är positiv, men om man verkligen vill förbättra livskvaliteten hos missbrukare av hårda droger, samt öka säkerheten i stadsmiljön, behövs ytterligare insatser.

Injektionsrum ger missbrukare en möjlighet att i en trygg och ren miljö under övervakning av utbildad sjukvårdspersonal. Genom att erbjuda missbrukare detta utrymme får vi bort bruk av hårda droger ur gatubilden samtidigt som vi minskar på sjukdomsriskerna och dödsfall som följd av överdosering.

Till personalens uppgifter hör inte att aktivt hjälpa med injiceringen utan att se till att drogbrukaren har tillgång till rena instrument, övervaka, samla information om brukarnas hälsotillstånd, erbjuda vård, och kanske viktigaste av allt – tala med kunderna.

I och med injektionsrum får missbrukare en naturlig, trygg och kontinuerlig kontakt med myndigheterna och en låg tröskel för att söka professionell hjälp. Sjukvårdspersonalen kan effektivt övervaka kundernas hälsotillstånd och också kunna följa den allmänna drogsituationen i staden.

Injektionsrum finns redan i alla fall i Australien, Danmark, Kanada, Norge och Tyskland och följderna har varit positiva. I Danmark har man dessutom börjat med ”fixelancen”, ett mobilt injektionsrum inbyggd i en Ambulans.

Svensk Ungdom i Åboland anser därför att Svensk Ungdom ska:

  • arbeta för att införa injektionsrum i Finland

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett viktigt ämne. Drogmissbruk är ett av vår tids stora problem och hjälpmedel måste diskuteras öppet. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att behandla drogberoende främst som en sjukdom och inte som ett brott. För att kunna erbjuda hjälp åt de som har det svårast måste drogmissbruket bort från gatorna och flyttas till kontrollerade och stödjande miljöer. Injektionsrum kan mycket väl fungera som en sådan miljö, även om det långvariga målet alltid ska vara att individen blir av med sitt beroende. För tillfället tillåter finländsk lagstiftning inte injektionsrum.

Injektionsrummen är en alltmer använd metod för att råda bot på problemen med drogmissbruk. I dagens läge finns det knappa 100 injektionsrum i världen, varav nästan hälften i Nederländerna. Många har  positiva erfarenheter av rummen, då de erbjuder en ren och kontrollerad miljö för framförallt heroinmissbrukare. Tillgången till professionell hjälp och rena nålar minskar risken av överdosering och smittspridning från smutsiga nålar.

Därmed anser förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • att införa injektionsrum i Finland

Utskottets förslag:

  • Att införa injektionsrum i Finland

Kongressens beslut:

  • Att införa injektionsrum i Finland

 

År: 2016
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Drogpolitik