År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Kollektivtrafik

 

Utvecklingen av Finlands kollektivtrafik har under de senaste åren varit ett stort diskussionsämne i Finland. På flera håll i Svenskfinland har man kunnat konstatera förändringar i kollektivtrafiksförbindelserna som ett resultat av beslut som tagits av trafik- och kommunikationsministeriet.

Miljövänliga lösningar är viktiga för SU. Då det kommer till kollektivtrafiken vore det från detta perspektiv viktigt att investera i tågtrafiken. Kustbanan som går mellan Åbo och Helsingfors är en av de järnvägsförbindelserna med flest passagerare dagligen. Många av de passagerare som använder sig av denna rutt använder det i arbets-, studie och fritidssyfte. Trots att denna bana dagligen används flitigt har trafik- och kommunikationsministeriet konstant i samråd med VR minskat på antalet stationer samt avgångar. Som orsak till allt detta har man angett den enspåriga järnvägen.

För att man på ett kostnadseffektivt sätt skulle kunna utveckla tågnätet i Södra Finland vore det ändamålsenligt att det längs med Kustbanan skulle byggas ett ytterligare spår, vilket skulle möjliggöra utvecklandet av tågförbindelserna men även hela huvudstadsregionen på ett långsiktigt sätt. Den omtalade Elsa-banan kan inte trygga ’’en timmes förbindelse’’ mellan Helsingfors och Åbo så därmed vore det bättre att fokusera på utvecklandet av Kustbanan. Därmed kunde man bygga ett stickspår från Lojo till Kustbanan vilket skulle ytterligare stöda utvecklandet av hela regionen. På detta sätt skulle Lojo också få en järnvägsförbindelse. Med tanke på ett stickspår till Lojo skulle det samtidigt hjälpa industrin i regionen samt i hela landet om Hangö-Hyvingebanan skulle elektrifieras.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

 • ATT ett tilläggsspår byggs längs med Kustbanan för att trygga järnvägstrafiken i regionen i framtiden
 • ATT ett stickspår byggs från Lojo till Kustbanan
 • ATT Hangö-Hyvingebanan elektrifieras

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett mycket gammalt men ack så angeläget ärende. Sträckan Åbo – Karis öppnades för trafik år 1899 och sträckan Karis – Böle öppnades år 1903. År 2015 gjordes det över en miljon resor på kustbanan vilket mycket riktigt gör sträckan till den mest trafikerade efter Helsingfors-Tammerfors-Karleby och Helsingfors-Lahtis-Kouvola. Såväl ett tilläggsspår till kustbanan samt ett stickspår till Lojo skulle, precis som motionären säger, stärka kustbanans status och hela regionens livskraft. Hangö-Hyvingebanan är viktig för godstransport, vilket talar för en elektrifiering av banan.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT ett tilläggsspår byggs längs med Kustbanan för att trygga järnvägstrafiken i regionen i framtiden
 • ATT ett stickspår byggs från Lojo till Kustbanan
 • ATT Hangö-Hyvingebanan elektrifieras

 

Utskottets förslag:

 • ATT ett tilläggsspår byggs längs med Kustbanan för att trygga järnvägstrafiken i regionen i framtiden
 • ATT ett stickspår byggs från Lojo till Kustbanan
 • ATT Hangö-Hyvingebanan elektrifieras

 

Kongressens beslut:

 • ATT ett tilläggsspår byggs längs med Kustbanan för att trygga järnvägstrafiken i regionen i framtiden
 • ATT ett stickspår byggs från Lojo till Kustbanan
 • ATT Hangö-Hyvingebanan elektrifieras