År: 2017
Status: Godkänd
Motionär: Internationella utskottet
Ämnesord: EU     

Skatteflykt var på tapeten i år efter att Panamapappren publicerades – inte endast företagspersoner och skådespelare men också många politiker har undvikit att betala skatt, genom att hålla sina pengar utomlands i skatteparadis bankkonton. Innan Panama Papers kom det också till vårt vetande att Fiat och Starbucks hade betalat en bråkdel av den skatt de borde betala, eftersom de placerat sina huvudkontor i skatteparadis som Luxemburg och Irland. EU:s medlemsländer har rätt till sina egna skattesystem och detta kommer knappast att förändras utan en europeisk federalstat. Trots det finns det mycket som skulle kunna göras för att försvåra skatteflykt och bedrägerier, medlemsstaterna emellan.

Saknaden av transparens i EU-länder men också mellan EU-länder skapar ett system, var det är möjligt undvika att betala skatt, och i vissa fall relativt lätt. Att öka transparens och informationsdelning är nyckeln till bättre transnationell skattepolitik i Europa. EU förlorar kring 990 miljarder euro till skatteflykt och skatteundandragande och andra former av korruption per år. Denna summa är lika med stöld – de existerande klyftorna mellan rika och fattiga växer då de rika tar pengar som skulle ha gått till t.ex. understöd för arbetslösa eller integration för invandrare, och sätter det i egen ficka. Samtidigt visar det ett dåligt exempel och politikerna förlorar medborgarnas förtroende, vilket i populismens tid skapar en ännu svagare demokrati. Apati är följden till bristande förtroende för politiker, och apati finns det mycket av i Europa, speciellt bland unga.

Samtidigt har Finland förlorat sin placering som minst korrupta land i Transparency Internationals Corruption Perception Index, till stor del på grund av härvor som Aarnio-härvan men också populistiska tendenser. Finland ska leda med exempel i frågor som korruption och transparens.

Därför vill SU:s internationella utskott att förbundet jobbar för:

 • ATT Finland blir ett ledande land i frågor om transparens i skattefrågor i EU
 • ATT Finland förespråkar ett gemensamt lagligt skydd för visselblåsare
 • ATT Finland jobbar för implementering av EU:s svarta lista för skatteparadis
 • ATT det skapas en gemensam plattform var medlemsländerna kan dela uppgifter om internationella bolags (multi-national corporations) skatteuppgifter, samt bidrar det till mindre aggressiv skattekonkurrens
 • ATT ingen går ostraffad för skatteflykt eller andra former av korruption i Finland och att myndigheter arbetar för att avslöja dem
 • ATT EU-medlemsländerna ska jobba för att harmonisera deras skattesystem så att det finns färre kryphål i skatteplaneringen och undvika dubbelbeskattning
 • ATT gränsöverskridande byråkratiska skatteprocesser förenklas

Internationella utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en mycket aktuell problematik och förbundsstyrelsen anser att det, såsom motionären beskriver, är ytterst viktigt att arbeta för dessa frågor. Ifall ingen lyfter fram dem skyfflas de endast åt sidan och det sker i vårt ovetande.

Finland har en hög transparens redan idag, men som motionären skriver förlorade vi vår plats i Transparency Internationals Corruption Perception Index och sjönk längre ner på listan. Det finns med andra ord en hel del kvar att arbeta för på den här punkten så att riktningen vänder.

Motionären kommer med tydliga förslag om vad man borde göra för att öka transparensen och minska korruptionen. Till exempel fall som handlar om visselblåsare sköts ofta internt i skymundan och leder ofta till den europeiska domstolen. Därför anser förbundsstyrelsen det vara vettigt att ha enhetliga system i EU för hur man lagligt skyddar visselblåsare. Det finns även flera andra saker som motionären lyfter fram som skulle gynnas av gemensam lagstiftning i EU.

För tillfället håller Europaparlamentet på att uppdatera direktiven kring EU:s anti- penningtvättsdirektiv. Nils Torvalds leder tillsammans med sin tjeckiske kollega förhandlingarna för den liberala ALDE-gruppen. Där man vill arbeta för att täppa till eventuella kryphål i den nuvarande lagstiftningen, vilket görs till exempel genom att förbättra samarbetet mellan ländernas skattemyndigheter och öka transparensen. En viktig aspekt i diskussionen är att fokus vidhålls på problematiken och inte på oväsentligheter eller att det skulle skapa ny och onödig byråkrati.

I ett uttalande konstaterar Torvalds: “ Vi behöver alltså ha en fungerande och framför allt tydlig lagstiftning, så att företagen vet vad som krävs och förväntas av dem.” Detta är bara ett av flera lagförslag som behandlar skatteflykt och penningtvätt – vilket gör motionen minst sagt högaktuell.

Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

 • ATT Finland blir ett ledande land i EU i frågor om transparens i skattefrågor
 • ATT Finland förespråkar ett gemensamt lagligt skydd för visselblåsare
 • ATT Finland jobbar för implementering av EU:s svarta lista för skatteparadis
 • ATT det skapas en gemensam plattform var medlemsländerna kan dela uppgifter om internationella bolags (multi-national corporations) skatteuppgifter, vilket bidrar till mindre aggressiv skattekonkurrens
 • ATT ingen går ostraffad för skatteflykt eller andra former av korruption i Finland och att myndigheter arbetar för att avslöja dem
 • ATT EU-medlemsländerna ska jobba för att harmonisera sina skattesystem så att det finns färre kryphål i skatteplaneringen och dubbelbeskattning undviks
 • ATT gränsöverskridande byråkratiska skatteprocesser förenklas

 

Utskottets förslag:

 • ATT Finland blir ett ledande land i frågor om transparens i skattefrågor i EU
 • ATT Finland förespråkar ett gemensamt lagligt skydd för visselblåsare
 • ATT Finland jobbar för implementering av EU:s svarta lista för skatteparadis
 • ATT det skapas en gemensam plattform var medlemsländerna kan dela uppgifter om internationella bolags (multi-national corporations) skatteuppgifter, samt bidrar det till mindre aggressiv skattekonkurrens
 • ATT ingen går ostraffad för skatteflykt eller andra former av korruption i Finland och att myndigheter arbetar för att avslöja dem
 • ATT EU-medlemsländerna ska jobba för att harmonisera deras skattesystem så att det finns färre kryphål i skatteplaneringen och undvika dubbelbeskattning
 • ATT gränsöverskridande byråkratiska skatteprocesser förenklas

 

Kongressens beslut:

 • ATT Finland blir ett ledande land i frågor om transparens i skattefrågor i EU
 • ATT Finland förespråkar ett gemensamt lagligt skydd för visselblåsare
 • ATT Finland jobbar för implementering av EU:s svarta lista för skatteparadis
 • ATT det skapas en gemensam plattform var medlemsländerna kan dela uppgifter om internationella bolags (multi-national corporations) skatteuppgifter, samt bidrar det till mindre aggressiv skattekonkurrens
 • ATT ingen går ostraffad för skatteflykt eller andra former av korruption i Finland och att myndigheter arbetar för att avslöja dem
 • ATT EU-medlemsländerna ska jobba för att harmonisera deras skattesystem så att det finns färre kryphål i skatteplaneringen och undvika dubbelbeskattning
 • ATT gränsöverskridande byråkratiska skatteprocesser förenklas