År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Ekonomi

 

I dag får en person som utför sin värnplikt 5,10 euro per dag under de sex första månaderna i militären. För de som fortsätter sin tjänstgöring längre än sex månader får en förhöjd dagpenning baserat på hur länge de tjänstgör. De tre första månaderna, efter de ursprungliga sex, får man 8,50 och ifall en person tjänstgör längre än nio månader får hen 11,90 per dag för de tre sista månaderna. Dessutom har kvinnor en [sätt in summan här] högre dagpenning som är ämnad att stå för kostnaderna för mensskydd.

I princip ska dagpenningen stå för de kostnader som den tjänstgörande har utanför militären, till exempel mat under permission, hygienartiklar, bussen för att hälsa på vänner, försäkringar samt material som behövs i militären som militären inte står för. I klartext betyder det sistnämnda extra mat på läger där försvarsmakten snålar med kalorierna.

I och med att det kostar att leva, trots att man får det mesta från militären är det mycket knappt med pengar, framför allt under de första sex månaderna, att klara sig på. Dessutom så är det inte möjligt att jobba då man är i skogen och i samhället och drar sitt strå till stacken för vårt lands trygghet.

Därför anser Svensk Ungdom i Helsingfors:

  • ATT dagpenningen höjs till 8,50 euro per dag under de nio första månaderna i militären.

 

Svensk Ungdom i Helsingfors

 

Förbundsstyrelsens svar:

Beväringars dagpenning förändras i enlighet med tjänstgöringstiden så att man får 5,10 euro under de första 165 dygnen, 8,50 euro under det 166:e till det 255:e tjänstgöringsdygnet och 11,90 euro från det 256:e till det 347:e tjänstgöringsdygnet. Kvinnor får dessutom en persedelpenning på 0,50 €/dygn för anskaffning av sådan personlig utrustning som Försvarsmakten inte erbjuder. Som vi ser är summorna små och motionären är ute i ett aktuellt ärende. Bland annat biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja har varit bekymrad över beväringarnas usla ekonomiska situation.

Det är till exempel möjligt för beväringar med familj att försättas i en sämre ställning än andra personer med familj, som får förmåner från FPA. Av denna orsak har även FPA föreslagit förändringar i militärunderstödet. Enligt FPA borde man införa ett minimibelopp på 300 euro för beväringar enligt samma kutym som gäller för utkomstskyddet för arbetslösa. Eftersom beväringarna har en av de mest ekonomiskt utsatta situationer bland alla befolkningsgrupper i dag anser förbundsstyrelsen att en höjning av dagpenningen är angelägen att arbeta för.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT dagpenningen för beväringar höjs

 

Utskottets förslag:

  • ATT dagpenningen för beväringar höj

 

Kongressens beslut:

  • ATT dagpenningen för beväringar och civiltjänstgörare höjs