År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Internationella utskottet
Ämnesord: Miljö, EU

Internationella bilfria dagen (World Carfree Day) har ordnats den 18 september varje år sedan år 2000. Runt dagen har det ordnats EUROPEAN MOBILITY WEEK, vars mål är att få trafiken inom Europa mer hållbar och “naturvänlig” och att få befolkningen att finna nya möjligheter istället för att åka bil. (http://www.mobilityweek.eu )

Klimatförändringen är ett väldigt aktuellt problem som man måste börja åtgärda nu, inte snart. Människor behöver få veta konkreta steg hur de i sin vardag kan genom mindre förändringar nå en mer hållbar livsstil. Vi anser att evenemanget är ett bra konkret sätt men tror att det behöver ännu mera kampanj så att man får synlighet till detta. En bilfri dag är bara ett exempel på hur man i sin vardag kan göra dessa förändringar mot ett mer hållbart klimat.

Det ordnas redan “earth-hour” och “lihaton lokakuu” och nu anser vi att det är dags att ta nästa steg. Poängen är att i mån av möjlighet lämna bilen hemma och antingen åka med lokaltrafik eller med t.ex. cykel. Detta kommer att vara ett helt frivilligt evenemang, men vi vill stöda dem som har möjligheten att lämna bilen hemma att göra det.

Vi vill att SU: ska jobba för aktiv politik inom hållbar utveckling och fungerande kollektivtrafik eftersom det är konkreta sätt att skapa en hållbarare utveckling.

Vi anser att det är viktigt att skapa ett slags konkret “wake-up call” så att människor förstår att något måste göras nu, och att alla kan göra några små förändringar i sin vardag.

Vi vill att den internationella bilfria dagen får mera synlighet, och att SU tar del av kampanjen.

Därför anser Svensk Ungdoms internationella utskott att SU ska arbeta för:

  • ATT skapa mera publicitet åt den redan existerande kampanjen “bilfri-dag”, gärna på EU-nivå
  • ATT dessutom sträva efter att ha hållbar utveckling i baktanke inom allt vi gör
  • ATT skapa fungerande lokaltrafik för att kunna minska på privat-bilism utan att skapa problem för dem som bor på landsbygden

Internationella utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute med ett gott syfte som är i linje med Svensk Ungdoms politiska program. En hållbar utveckling är ett genomgående tema i vårt politiska program och en av grundpelarna för Svensk Ungdoms politik. Ett miljövänligt tänkande där man bl.a. främjar kollektivtrafik framom privatbilism framkommer även på sidorna 16 och 17 i det politiska programmet i konkreta att-satser.

Svensk Ungdom, såväl förbundsstyrelsen som kretsar och lokalavdelningar, jobbar med andra ord redan för dessa teman, och ställningstaganden samt konkreta åtgärder görs med jämna mellanrum. Förbundsstyrelsen anser att motionären är ute i ett gott syfte, och ser gärna att såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar deltar i evenemang som den bilfria dagen. Trots detta ser inte förbundsstyrelsen det vara förbundets uppgift att ta en aktiv roll i dagen, utan att hellre koncentrera resurserna på att främja miljövänliga val.

Med dessa motiveringar föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.