År: 2017
Status: Föranleder inga åtgärder
Motionär: Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet
Ämnesord: Ekonomi, stöd

 

Finlands regering beslöt i budgetramarna den 1.9.2016 att studerande övergår från bostadstilläggsmodellen till det allmänna bostadsstödet från och med 1.8.2017. Denna modell skulle enligt uppskattning kunna förorsaka att 40 000 studerande förlorar sin rätt till bostadsbidrag. Däremot är det möjligt för studerande att får mer pengar än tidigare och dessutom under sommaren då de flesta inte studerar.

Det nuvarande allmänna bostadstillägget beviljas efter behov samt enligt hushåll, till skillnad från bostadstillägget som beviljas individuellt. Det innebär att bostadsbidraget påverkas av hela hushållets inkomster. Beviljandet enligt hushåll är speciellt problematisk för samboförhållanden där den ena partnern redan är ute i arbetslivet, eftersom det kan leda till att den som studerar får ett mindre eller blir helt utan bostadsstöd.

Vi anser att det nya systemet är problematisk för studerande för att trots att man bor i samma hushåll med sin kompis, flickvän eller pojkvän så delar man inte nödvändigtvis inte på de gemensamma kostnaderna i hushållet.

Svensk Ungdoms ekonomi- och arbetspolitiska utskott anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT bedömningen för allmänna bostadsbidraget görs enligt en individuell bedömning där inte hushållets inkomster beaktas som en helhet såsom i bostadstilläggsmodellen

Ekonomi- och arbetspolitiska utskottet

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett aktuellt och synnerligen problematiskt ärende. Från och med 1.8.2017 överförs studerande till det allmänna bostadsbidraget. Precis som motionären konstaterar blir det här problematiskt eftersom det allmänna bostadsbidraget beviljas på basis av behov och av hushåll, till skillnad från studerandes bostadstillägg som beviljas individuellt. Den här problematiken var orsaken till varför SU överhuvudtaget inte ville att studerande skulle överföras från bostadstillägget till det allmänna bostadsbidraget.

Det problematiska med att införa en individuell bedömning enbart för studerande är att det försätter studerande i en annan situation än andra grupper som erhåller det allmänna bostadsbidraget. Det behöver inte alltid vara så att en arbetslös eller en pensionär heller delar sin ekonomi med någon som de bor med. Förbundsstyrelsen anser att reglerna bör ändras för antingen alla eller för ingen, och inte bara för studerande. En ändring för bara studerande skulle lägga studerande i en orättvis position i jämförelse med andra.

I dagens läge är det redan möjligt för två eller flera personer att bo under samma tak och ändå räknas som separata hushåll. Om personerna hyr en bostad med separata hyresavtal är de båda huvudhyresgäster. Personerna hör till separata hushåll om det inte framgår av hyresavtalet eller av en bilaga att de är gemensamt ansvariga för hyran av hela bostaden. En annan möjlighet är att den ena personen är huvudhyresgäst och den/de andra är underhyresgäster. Det finns alltså möjlighet för studerande att bo under samma tak utan att tillhöra samma hushåll, dock kräver det viss flexibilitet av hyresvärden. Av de här anledningarna anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.