År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Kultur

Det finska folket skulle må bättre av att få mera kultur i sina liv. Studier har pekat på att kulturupplevelser har en gynnsam effekt på folkhälsan, leder till en minskad förekomst av depressioner och ger en större ork i arbetslivet.

En årlig kultursedel skulle uppmuntra medborgarna att besöka kulturevenemang åtminstone en gång om året, samt leda till att allt fler får ögonen upp för vad kulturlivet kan erbjuda, vilket i sin tur kan ha en stimulerande effekt på kulturproduktionen i Finland. Staten kunde ersätta kulturproducenterna med en del av de medel som delas ut som understöd. Kulturproducenterna skulle gynnas i det långa loppet som en följd av det stimulerade intresset för kultur.

Alla skulle må bättre av att få uppleva kultur åtminstone en gång om året!

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland att Svensk Ungdom jobbar för:

  • ATT staten delar ut gratis kultursedlar åt alla medborgare en gång om året

 

Svensk Ungdom i Åboland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en viktig fråga. Kultur främjar välmående för alla som får ta del av den och ett jämlikt utbud av kultur är bra för såväl individen som samhället.

Samtidigt har kommunerna en ansträngd budget. Kommunerna använder 42 miljarder euro varje år för att ge service i olika former och år 2016 gjorde 111 av 295 kommuner ett minusresultat. Kultursedlar för alla invånare vore en stor investering, framförallt om det som motionären för fram, skulle ges åt samtliga medborgare oberoende av inkomst.

I dagsläget ger en stor del av arbetsgivare ut såväl kultursedlar som motionssedlar. Modellen ger hundratusentals av de som arbetar möjlighet att redan nu ta del av kultur enligt den modell som motionären föreslår. Kultursedeln har funnits i över tio år, men det var först 2009, efter intensiv lobbning, som den blev skattefri och användningen ökade.

Enligt en enkät av Smartum, som sköter sedeltjänsten för många arbetsgivare, bidrar sedeln idag till flera kulturrelaterade besök. Enligt undersökningen gör sedeln att man går från 1-2 besök per år utan sedel till 3-4 gånger med sedel. Problemet med sedeln är att man i dagsläget vet ganska lite om sedelns användning och vilken effekt den har i stort. Detta kunde med fördel följas upp mera aktivt.

Utöver kultursedlarna har vissa kommuner också infört Kaikukort. Kaikukortet är ett kulturkort för låginkomsttagare som gör det möjligt att ta del av kultur trots att man inte har resurser till biljetter eller inträde. Kortet används bland annat i Esbo och i Kajanaland.

Kultursedeln finns redan idag och används av många. Därför anser förbundsstyrelsen att det finns bättre sätt att investera de resurser vi har, till exempel genom att satsa på bra utrymmen för konst och kultur och på utbildning och hobbyer som stöder kultur. Förbundsstyrelsen tycker också att man kunde införa Kaikukort eller liknande modeller i flera kommuner.

Förbundsstyrelsen håller fullt med målet som motionären lägger upp men inte med de metoder som motionären föreslår. Därför föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.