År (vuosi): 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Mänskliga rättigheter

Transpersoner i Finland tvingas i dagens läge att steriliseras för att få genomgå ett fullständigt könsbyte. Detta innebär att om inte transpersonen i tidigt skede besluter sig för att frysa ner sina spermier eller äggceller, kan det vara omöjligt i framtiden att få egna biologiska barn. En tvångssterilisering är också en förutsättning för att få registrera sig som sitt nya kön.

SU i Nyland anser att tvångssterilisering inte hör hemma i 2000-talets Finland och kränker transpersonernas rättigheter. I alla andra nordiska länder har man en mycket mer liberal lag gällande transpersoner. I de övriga nordiska länderna kan man göra ett juridiskt könsbyte utan medicinsk utredning. Finland har också kritiserats internationellt för sin translag.

Svensk Ungdom i Nyland anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT lagen om transpersoner skall ändras så att personer som genomgår könsbyte inte ska behöva sterilisera sig
  • ATT krav på sterilisering inte skall vara en förutsättning för att byta juridiskt kön

Svensk Ungdom i Nyland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett mycket viktigt ämne som alltid stått SU nära. Finland har flera gånger prickats av internationella människorättsorgan för sättet transpersoner behandlas. Samtidigt är detta ett ämne som SU och SFP har lyft upp upprepade gånger. SFP godkände senast år 2015 en motion om transpersoners rättigheter och jobbade även före det aktivt för en ny translag i senaste regering.

Anledningen till att en förändring inte gick igenom under senaste regeringsperiod var framförallt att Kristdemokraterna motsatte sig lagstiftningen. Det har aldrig funnits något tvivel om SU:s eller SFP:s ställning i frågan.

Med detta som motivering så anser förbundsstyrelsen inte att detta ämne behöver lyftas upp i en motion. Frågan är och kommer också i fortsättningen att vara en mycket viktig fråga för förbundet utan att en motion behöver godkännas i frågan.

Förbundsstyrelsen föreslår med ovanstående motivering som bakgrund att motionen inte föranleder åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.