År: 2017
Status: Föranleder inga åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Ekonomi

Ofta känns det fel att bröstarvingar inte har råd att behålla till exempel en sommarstuga i släkten då dess anhöriga går bort och arvsskatten är för hög för att kunna betalas.  I Finland betalas arvsskatt skilt för varje arvinge och beloppet bestäms på basis av storleken på arvingens arvslott. Skatt betalas inte i dag på arv vars värde ligger under 20 000 euro.

Finland förlorar mycket skattepengar då förmögna familjer flyttar till Sverige för att komma undan arvsskatten. En lösning på det här kunde vara att slopa arvsskatten för bröstarvingar. Det ska också vara möjligt för familjer att ge gåvor till sina barn utan att behöva betala skatt för det.

Sverige avskaffade arvs- och gåvoskatten år 2005 och nu är det dags för oss att ta modell av vårt grannland. ”Avskaffandet av dessa skadliga skatter har gjort att Sverige fått ett smartare skattesystem och att både entreprenörer och investeringskapital hittat tillbaka till landet. Ett smartare skattesystem ger högre tillväxt och därmed ökade skatteintäkter. Sedan 2000 har skattekvoten minskat från 51 till 44 procent av BNP samtidigt som skatteintäkterna ökat med 260 miljarder kronor, rensat för inflation. Detta är bland annat ett resultat av att arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten avskaffats samt att jobbskatteavdrag med mera gjort att fler har ett jobb att gå till.” Krister Andersson i Svenska Dagbladet, 16.12.2014.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland:

  • ATT arvs- och gåvoskatten slopas för bröstarvingar

 

Svensk Ungdom i Åboland

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett ärende som Svensk Ungdom länge jobbat med. Svensk Ungdom och Svenska folkpartiet har redan i flera år jobbat för att arvs- och gåvoskatten ska bytas ut till en överlåtelsevinstskatt enligt svensk modell. I SU:s skattepolitiska program (s. 1) fastställs att ”beskattningen på arv och gåvor har i praktiken fördubblats under de senaste åren.  Arvsskatten leder i värsta fall till att personer som fått ett arv tvingas sälja egendomen eller skuldsätta sig för att betala skatt. Därför vill Svensk Ungdom slopa arvs- och gåvoskatten och istället ersätta den med en överlåtelsevinstskatt, som betalas ifall man säljer egendomen som man ärvt eller fått.”

I och med att Svensk Ungdom redan jobbar för en mindre restriktiv variant av den här frågan där alla ska befrias från arvs- och gåvoskatt, och inte bara bröstarvingarna ska vara befriade, anser förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.