År: 2017
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Välmående, sommartid

 

Byte till sommartid innebär att lokal tid flyttas fram en timme sista söndagsmorgonen i mars för att ta till vara på en timme mer solljus per dag under vår- och sommarmånaderna. Till normaltid återgår Finland den sista söndagsmorgonen i oktober. Årligen orsakar sommartidsbytet plågor för individen och samhället utan egentliga fördelar.

Däremot ökar antalet olyckor relaterade till stress- eller sömnproblem på arbetsplatser och i trafiken drastiskt efter tidsbytet. Mjölkbönder finner att sina djurs välmående och produktion störs av tidsförändringen i mjölknings- och utfodringsscheman. Tekniska systems klockor ställs fel och leder till problem för individer, företag och samhälle. Risken för hjärtinfarkt och självmord ökar.

Sommartidsbytet är en relik från äldre tider som inte längre passar i dagens moderna samhälle. Problemet är dock inte någon specifik tidsinställning utan tidsbytet i sig själv. Tidsbytena på en timme fram eller bak två gånger om året är plågsamma och ofördelaktiga för samhället. SU bör därför jobba för att sommartidsbytet avskaffas till förmån av att sommartid året om blir den nya normaltiden. En sådan lösning skulle ta till vara på mesta möjliga mängd dagsljus.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

  • ATT sommartidsbytet avskaffas
  • ATT sommartid blir den nya normaltiden

 

Svensk Ungdom i Österbotten

 

Förbundsstyrelsens svar:

Förbundsstyrelsen förstår den tillfälliga problematiken som motionären lyfter upp, men förstår inte exakt motionärens avsikt i att-satserna. Motionären föreslår i den första att-satsen att man ska slopa sommartidsbytet, vilket betyder att man bara skulle hålla sig till normaltid (vintertid). Samtidigt efterfrågar motionären i den andra att-satsen att sommartid blir den normala tiden. Att-satserna tar därmed ut varandra och det blir svårt att greppa vad motionären vill jobba för.

I motionen skriver motionären att djurens och människornas välmående försämras på grund av sommartidsbytet. Förbundsstyrelsen håller med om att rutiner är viktiga för både människor och djur, men tror inte att en timmes förskjutning påverkar hälsan så mycket som motionären menar.

EU har sedan 2002 en gemensam sommartid som börjar samma dag och samma tid. För en förändring krävs det ett enhälligt förslag från EU-kommissionen om att slopa sommartiden och det här förslaget ska sedan godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet. För att ett lagförslag ska godkännas krävs en majoritet i Europaparlamentet och att 55 procent av länderna med minst 65 procent av befolkningen godkänner lagförslaget. EU-kommissionen begärde 2014 en konsultrapport av medlemsländerna gällande sommartidsbytet, och fick som svar att en majoritet av länderna är för det nuvarande systemet.

Förbundsstyrelsen anser inte att det är ändamålsenligt att Finlands ensamt skulle gå emot EU-kommissionen och slopa sommartidsbytet, och ser det inte heller som aktuellt för hela EU att slopa tidsbytet.

Med denna motivering föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte ska föranleda åtgärder.

 

Utskottets förslag:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.

 

Kongressens beslut:

ATT motionen inte föranleder åtgärder.