År: 2017
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Helsingfors
Ämnesord: Hälsovård, djur

Assistenthundar är ett stort hjälpmedel för människor som lider av olika synskador. Det speciella med assistenthundar är att man får ta med den över allt, även matbutiker, skolan, jobbet, flygplan, alla vagnar i kollektivtrafiken, gym och så vidare.  Tyvärr är det bara assistenthundar för blinda som har detta privilegium och Svensk Ungdom i Helsingfors vill utöka detta privilegium för hundar som hjälper diabetiker.

Hundar kan hjälpa diabetiker hålla sin blodsockerbalans jämn om hunden tränas rätt. Då känner hunden lukten av både lågt och högt blodsocker och framför allt då blodsockret börjar ändra. I och med att lågt blodsocker kan uppstå väldigt plötsligt och leda till att diabetikern svimmar och behöver ambulans för att åter kvickna till, skulle det vara behändigt att ha sin blodsockersnusande vän med över allt man rör sig. På så sätt kan man undvika komplikationer med sin diabetes. Dessa upplevelser med lågt blodsocker är mycket obehagliga och ifall diabetikern inte får rätt vård tillräckligt fort kan det ha mycket allvarliga konsekvenser, i värsta fall döden. Diabeteshunden ger därför en trygghet för diabetikern att hen ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt, utan en oro för att blodsockret plötsligt sjunker.

Någon kanske frågar sig att kan man inte mäta blodsockret eller ha en apparat för detta, men tyvärr så är det inte möjligt att kontinuerligt mäta blodsockret tillräckligt exakt. Det finns sensorer som mäter blodsocker kontinuerligt ur andra celler än blod, men där sker förändringarna med en halvtimmes fördröjning, och dessutom är apparaturen mycket dyr. En diabetiker får i medeltal låna en sådan sensor från sitt sjukhus en vecka per år om läkaren anser att den behövs för att justera insulinmängder. Därför är hunden en bra lösning för att konstant hålla koll på blodsockerbalansen, så länge man får ta den med till jobbet, skolan och alla andra ställen man rör sig.

 

Därför vill Svensk Ungdom i Helsingfors:

  • ATT Diabeteshundar ska få samma lagliga status som assistenthundar.
  • ATT det skapas på lång sikt ett system där man kan ansöka att hundar som bevisligen kan hjälpa människor med allvarliga sjukdomar ska kunna få samma status som assistenthundar.

 

Svensk Ungdom i Helsingfors

 

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett väldigt angeläget ärende i och med den nyligen förda debatten kring temat. Idag har diabeteshundar, eller hypohundar som de också kallas, inte samma rättigheter som en vanlig assistenthund. En assistenthund får t.ex. följa med in till alla offentliga platser som restauranger, skolor och så vidare, en rättighet hypohunden inte har.

I Finland finns det idag (22.2.2017) 28 stycken hypohundar som är skolade för diabetikers egenvård. Förbundet Hypokoira ry har varit väldigt aktivt i att driva frågan om likställandet av hypohundens rättigheter med assistenthundens. Den 21.12.2016 gav den sannfinländska riksdagsledamoten Anne Louhelainen ett skriftligt spörsmål till regeringen angående likställandet av hypohundens rättigheter med assistenthundens.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula svarade på spörsmålet den 9.1.2017 och ansåg att det inte var läge att för tillfället ge diabeteshundar samma rättigheter som assistenthundar, eftersom det idag inte finns något enhetligt system för vilka kriterier som bör uppfyllas för att en person med diabetes ska få tillgång till en hypohund, såsom det exempelvis finns för synskadade som får tillgång till en assistenthund. En annan orsak till att inte likställa rättigheterna var att sjukvårdsdistrikten var emot att utöka sitt ansvarsområde till verksamheten kring hundarna. Hela Rehulas svar hittas här (tyvärr endast på finska): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_663+2016.pdf

Förbundsstyrelsen är av annan åsikt och tycker att det vore viktigt att också hypohunden skulle ha samma rättigheter som assistenthunden. Det handlar enbart om 28 stycken hundar i hela Finland och skulle därför inte medföra några enorma förändringar överlag. Istället för att förbjuda hypohundarnas tillgång till vissa ställen i avsaknad av gemensamma kriterier för hur man ger hundarna status som specialhund, kunde man utveckla systemet. Därför föreslår förbundsstyrelsen att den andra att-satsen omformuleras för att innefatta dessa kriterier.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för:

  • ATT diabeteshundar ska få samma lagliga status som assistenthundar
  • ATT det införs gemensamma kriterier för hur en person med diabetes får tillgång till en diabeteshund och att det samtidigt skapas ett enhetligt system för hur ansökan om specialstatus för hundar ska göras

 

Utskottets förslag:

  • ATT diabeteshundar ska få samma lagliga status som assistenthundar
  • ATT det införs gemensamma kriterier för hur en person med diabetes får tillgång till en diabeteshund och att det samtidigt skapas ett enhetligt system för hur ansökan om specialstatus för hundar ska göras

 

Kongressens beslut:

  • ATT diabeteshundar ska få samma lagliga status som assistenthundar
  • ATT det införs gemensamma kriterier för hur en person med diabetes får tillgång till en diabeteshund och att det samtidigt skapas ett enhetligt system för hur ansökan om specialstatus för hundar ska göras