År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Högskolepolitiska utskottet LSK
Ämnesord: Utbildning

Svensk Ungdom antog år 2017 en motion, enligt vilken man bör arbeta för att inkomstgränser för studerande som lyfter studiestöd ska höjas. FPA höjde inkomstgränserna med 1 % fr.o.m 1.1.2018, men i praktiken gör höjningen en marginell skillnad. Exempelvis kan en studerande som lyfter studiestöd 9 månader per år nu tjäna sammanlagt 11 973 euro jämfört med tidigare 11 850 euro.

Årsinkomstgränsen för studiestöd beräknas så att studerande för varje stödmånad kan ha en inkomst på 667 euro och 1990 euro per månad utan studiestöd.

Det nuvarande systemet gör det svårt för studeranden att leva utan att lyfta studielån, och straffar studerande som arbetar vid sidan om studierna, då nuvarande inkomstgränser sällan möjliggör inkomster ovanför fattigdomsgränsen. SU:s högskolepolitiska utskott LSK anser att arbete vid sidan om studierna inte nödvändigtvis hindrar en normal studietakt, och förbättrar i många fall studerandes sannolikhet att få arbete när studierna är avklarade. Följaktligen förespråkar LSK den åländska modellen, där inkomster för studiestödsfria månader inte räknas gentemot inkomstgränsen och inkomstgränsen för stödmånaderna höjs. Detta möjliggör flexibilitet och mer långsiktig planering.

Därför vill Svensk Ungdoms högskolepolitiska utskott LSK att Svensk Ungdom arbetar för:

– ATT höja inkomstgränserna för de månader som studiestöd lyfts från nuvarande 667 euro till minst 900 euro

– ATT slopa inkomstgränserna för de månader studiestödet inte lyfts

Högskolepolitiska utskottet LSK

Förbundsstyrelens svar:

Motionären har tagit upp ett aktuellt ämne som diskuterats i medier under den senaste tiden. Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK jobbar fortsättningsvis med att förbättra de studerandes ställning i samhället och har starkt kritiserat alla nedskärningar som resulterat i en försämrad situation för studerande. Svensk Ungdoms moderparti Svenska folkpartiet har på partidagen 2017 i Helsingfors godkänt partidagsmotion nummer 9 som resulterade i att SFP ska jobba för en 50 % ökning av inkomstgränsen (till 1000,50 euro / månad) för studerande. Vi i Svensk Ungdom tycker att den ambitiösa ökningen är på sin plats. I samma motion har SFP också skrivit att de jobbar för att studiepenningens nivå ska höjas till den samma som den var innan nedskärningen av Juha Sipiläs regering.

Svensk Ungdoms har redan tidigare jobbat enligt motionärens andra att-sats och det förslaget har explicit nämnts i undervisnings- och kulturministeriets redogörelse om studiestödsreformens revidering år 2016 (sammanfattning av Roope Uusitalo, UKM 2016). Därför omfattar förbundsstyrelsen motionärens andra att-sats.

Förbundsstyrelsen stöder motionärens tanke om ökning av inkomstgränsen och föreslår att SU ska jobba för:

– ATT höja inkomstgränserna för de månader som studiestöd lyfts från nuvarande 667 euro med

50% till 1000,5 euro – ATT slopa inkomstgränserna för de månader studiestödet inte lyfts

Utskottets förslag

– ATT höja inkomstgränserna för de månader som studiestöd lyfts från nuvarande 667 euro med 50% till 1000,5 euro

– ATT slopa inkomstgränserna för de månader studiestödet inte lyfts

Kongressens beslut

Kongressen beslöt att godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT höja inkomstgränserna för de månader som studiestöd lyfts från nuvarande 667 euro med 50% till 1000,5 euro

– ATT slopa inkomstgränserna för de månader studiestödet inte lyfts