År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Arbete

Den finländska strejkkulturen har blivit föråldrad över årtiondenas gång. Stora arbetarorganisationer strejkar med politiska motiveringar, istället för att påverka med moderna demokratiska metoder. Strejker som inte riktar sig mot arbetsgivaren, både politiska strejker och stödstrejker, är föråldrade påverkningsmetoder och behövs inte längre i vårt samhälle.

Finland är i dagens läge det enda europeiska landet där politiska strejker är obegränsat tillåtna. Länder som Spanien och Grekland har förbjudit politiska strejker, och de övriga nordiska länderna har begränsat rätten till dem. Att i första hand strejka med annat motiv än kollektivavtal och arbetsförhållanden straffar arbetsgivaren utan att ge möjligheten till förhandling. Politiska strejker oroar också allvarligt arbetsfreden, och gör återkommande kollektivavtalsförhandlingar svårare.

Varje samhällsmedlem har lika rättigheter att påverka i en demokrati. Till de mest centrala påverkningsmetoderna hör att ställa upp och rösta i politiska val, skriva insändare, demonstrera på privat tid och direkt kontakta beslutsfattare och beredande tjänstemän och -innehavare. Att strejka med politiska motiv är alltså inte det enda sättet för arbetare att påverka samhället, och därför finns det grunder att begränsa dessa.

Därför föreslår Svensk Ungdom i Nyland:

– ATT strejker med politiska motiv begränsas

– ATT stödstrejker utanför den berörda branschen begränsas

– ATT straffen för olaga strejker motsvarar den skada som orsakats

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett aktuellt ärende. Tidigare i år gick bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT, byggnadsförbundet och industrifacket ut i en nästan ett dygn lång strejk som ledde till kostnader för samhället som uppgick till flera hundra miljoner euro, samt stoppade så gott som all kollektivtrafik åtminstone i huvudstadsregionen. Detta var något som Svensk Ungdom redan före strejken fördömde.

Förbundsstyrelsen vill förtydliga att vi inte anser att strejkrätten bör avskaffas, utan att vi tror på Finlands trepartssystem. Politiska strejker vill vi däremot likt motionären begränsa. Problemet med politiska strejker är enligt förbundsstyrelsen vem de drabbar. T.ex. arbetsgivarna kan inte stå till svars för en viss politik som orsakar en politisk strejk. Detta är praxis och begränsat i övriga europeiska länder och Finland är faktiskt det enda landet där politiska strejker är helt och håller tillåtet.

I Tyskland, Storbritannien, Holland, Spanien och Grekland är politiska strejker helt och hållet förbjudna och i Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Italien och Frankrike delvis förbjudna. Delvist förbjudet betyder att man tillåter några timmars protest, så att de strejkande t.ex. kan delta i någon form av demonstration. Förbundsstyrelsen anser att Finland borde följa de övriga nordiska länderna i frågan om begränsande av politiska strejker.

Motionärens andra att-sats handlar om stödstrejker och strejkplikten. Svensk Ungdom har redan länge ansett att stödstrejker borde förbjudas och nämner det i det politiska programmet, och ser inte direkt stödstrejker och politiska strejker som likvärdiga, och anser därför att andra att-satsen inte föranleder åtgärder.

Förbundsstyrelsen anser att Svensk Ungdom ska arbeta för att:

– ATT strejker med politiska motiv begränsas i enlighet med de övriga nordiska länderna

– ATT straffet för olaga strejker motsvarar den skada som orsakats

Utskottets förslag:

– ATT strejker med politiska motiv begränsas i enlighet med de övriga nordiska länderna

– ATT stödstrejker utanför den berörda branschen begränsas

– ATT straffet för olaga strejker motsvarar den skada som orsakats

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt utskottets förslag:

– ATT strejker med politiska motiv begränsas i enlighet med de övriga nordiska länderna

– ATT stödstrejker utanför den berörda branschen begränsas

– ATT straffet för olaga strejker motsvarar den skada som orsakats