År: 2018
Status: Godkänd med ändringar

Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Utbildning

Idag i Finland avslutas skolarbetet sista vardagen i vecka 22 enligt (kap 1. § 7 Förordning om grundläggande utbildning). Detta innebär att sommarlovet börjar sista veckan i maj eller första veckan i juni.

I juni år 2017 har medeltemperaturen i Helsingfors varit 13,7°C. Det här är inte en temperatur som uppmuntrar till att ligga på stranden i simkläder. I övriga Europa börjar de flesta länderna de allmänna skolornas sommarlov först i mitten av juni eller senare. Genom att då flytta fram Finlands sommarlov för grundskolan och andra stadiet skulle det innebära nya möjligheter för turismen i Finland eftersom de flesta turisterna besöker Finland i slutet av juni samt augusti (på grund av vädret) och många arbetsplatser då kunde ha fler studerande på jobb längre in på turistsäsongen ifall sommarlovet flyttades fram.

Sommarlovets tidpunkt är ett system baserat på Finland före industrialiseringen. Då skulle barnen hem och hjälpa till på åkrarna när det blev skördetid. Vi lever inte mer i ett sådant samfund och därför borde systemet ändras. Att skjuta upp läsårsavslutningen har också andra förmåner. Det skulle minska på frånvaron p.g.a. solsemestrar när eleverna och föräldrarna kunde njuta av den verkliga sommaren lite längre. Det skulle förbättra den tunga situationen elever och lärare försätts i med en lång och mörk hösttermin och då förbättra orken. Det skulle alltså leda till större välmående och bättre studieresultat i våra skolor och i sin tur sänka sjuk- och hälsovårdskostnaderna i vårt land.

Därför vill Svensk Ungdom i Åboland att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT sommarlovet flyttas fram för grundskolan och andra stadiet till första helgdag i vecka 24 och därmed skulle sommarlovet ta slut i början av september

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter fram ett väldigt angeläget ärende. Tidpunkten för sommarlovet i Finland rimmar illa både vädermässigt och med situationen i övriga Europa.

En flyttning framåt av sommarlovet skulle öka turismen i Finland genom att semestersäsongen i landet skulle sammanjämkas med övriga Europas semestersäsong. Då skulle semesterfirare kunna vistas här under en längre tid och på så sätt stärka turismen som livsnäring i Finland. Man behöver knappast påpeka att detta naturligtvis skulle föra in mera pengar i landet.

Det är även möjligt att en framflyttning av sommarlovet skulle förbättra välmåendet i och med att barn och vuxna skulle kunna få ut mera av det verkliga sommarvädret som nästan alltid infaller i augusti och inte i juni då vädret inte är särskilt varmt. Om skoleleverna och lärarna fick njuta av sommaren långt in i augusti, skulle de kanske orka bättre under den mörka hösten.

Man måste dock lyfta fram också föräldrarnas del i en flyttning av sommarlovet. Det är på alla sätt önskvärt att föräldrar och barn samtidigt får avnjuta sommarlov och semester. I och med detta torde en ändring av semesterlagen bli aktuell så att föräldrarna skulle ha större möjligheter att ha semester i augusti. I semesterlagens 20§ stadgas nämligen att arbetstagaren ges semester vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer. I Finland äger många semestrar rum främst i juli i dagens läge. Denna praxis kan komma att behöva ändras.

En annan synnerligen relevant aspekt om säkert skulle kräva en förändring ifall sommarlovet försköts framåt är ansökningstiden till högskolorna. Även denna tid skulle säkert senareläggas i samband med en flytt av sommarlovet.

Det pågår dessutom ett medborgarinitiativ i ärendet som för tillfället har över 10 000 underskrifter. Flera rektorer har talat för en senareläggning av sommarlovet. De har bland annat lyft fram den europeiska integrationen som orsak. Det ordnas flera internationella evenemang under den senare delen av augusti som finländska barn lättare kunde delta i ifall sommarlovet ägde rum senare.

Förbundsstyrelsen anser att Att-satsen ändras så att den blir tydligare och koncisare. Därför föreslår förbundsstyrelsen att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT sommarlovet flyttas framåt med två veckor.

Utskottets förslag

– ATT sommarlovet flyttas framåt med två veckor.

Kongressens beslut

Kongressen beslöt att godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT sommarlovet flyttas framåt med två veckor.