År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Utbildning

Att förstå rymden och dess reglerande funktioner för jordens existens är livsviktigt för människorna. Rymden är platsen där vi hittar svar på de flesta naturvetenskapliga frågorna, allting från varför vi har årstider till hur tidvatten uppstår.

Finland är en av de mest polara länderna i världen, och med stora obebodda områden speciellt i norr, ett värdefullt ställe att forska det som finns utanför vår atmosfär. Rymdcentret i Sodankylä och Europeiska rymdorganisationens (ESA), Aalto universitetets och Arbets- och näringsministeriets företagsinkubator i Esbo är goda exempel på hur vi utnyttjar och stöder vår expertis inom rymdforskning. Men varför är det så, att man inte tar rymdforskning seriöst i dagens diskussionsklimat?

Rymdforskning handlar om mycket mer än att landa på månen. Varje satellit och sond har sin funktion då våra dagliga liv allt mer ska basera sig på att kommunicera med människor på andra sidan Jorden, förstå varför och hur olika väderfenomen uppstår, koppla upp bland annat flygplan till trådlöst internet, letar efter vatten och liv på Mars och Jupiters månar och kunna ge en bild varifrån vi har kommit, och vart vi kommer att gå.

Vi vill se ett Finland som tävlar om platsen som Europas och till och med världens största rymdnation. Finland har redan skickat satelliter upp i rymden under året 2017, och bidragit till teknologi som finns idag på Mars och runt om i rymden. Då USA enbart talar om att få människan på månen, borde vi tala om forskning av vår atmosfär, av de ämnen som reglerar jordens förhållanden så att vi även i fortsättningen kan leva här. Rymdforskningen är nyckeln till att förstå det som hände igår, det som händer idag och det som kommer att hända i framtiden.

Därför vill Svensk Ungdom i Nyland att SU ska jobba för:

– ATT Finland utökar sin verksamhet i Europeiska rymdorganisationen ESA

– ATT mera resurser reserveras för rymdforskning för att möjliggöra kvalitativa och innovativa

Forskningsanläggningar

– ATT Finland även i framtiden bidrar med teknologi till projekt som forskar rymdens och

atmosfärens olika element

Svensk Ungdom i Nyland

Förbundsstyrelsen svar:

I motionen lyfter motionären upp en framtidsfråga som i allra högsta grad är viktigt redan nu. Redan i dag finns det finländsk teknologi som är användbar i rymden, och Wärtsiläs deltagande i Elon Musks SpaceX-projekt som innefattar styrenheter som gör det möjligt att återanvända rymdfarkoster är ett gott exempel som bevisar att Finland redan är påväg att profilera sig som ett land att räkna med inom rymdindustrin.

Under det senaste året har redan två helt finländska satelliter skjutits upp i rymden, och fler är på kommande. De finländska satelliterna innehåller teknologi som mäter strålningshalter i rymden, jordens topografi och havens kvalitet och testar teknologi som bromsar in satelliter då de återvänder i atmosfären. Det är inte endast i Finlands utan i hela världens intresse att utveckla teknologi som kan hjälpa till att tackla klimatförändringen.

För att ytterligare kunna stärka Finlands position och kunnande om rymden ser förbundsstyrelsen ett stort behov av ökade satsningar på forskning av atmosfärvetenskaper. Helsingfors universitet har flera forskare i världsklass inom ämnet utöver Aalto-universitetet som motionären nämner, och de har bland annat forskat i aerosolers effekt på klimatförändringen och hur trådlös datateknologi kan utnyttjas vid luftkvalitetsundersökningar.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att Svensk Ungdom ska arbeta för att:

– ATT Finland utökar sin verksamhet i Europeiska rymdorganisationen ESA

– ATT mera resurser reserveras för rymdforskning för att möjliggöra kvalitativa och innovativa forskningsanläggningar

– ATT Finland även i framtiden bidrar med teknologi till projekt som forskar i rymdens och atmosfärens olika element

Utskottets förslag

– ATT Finland utökar sin verksamhet i Europeiska rymdorganisationen ESA

– ATT mera resurser reserveras för rymdforskning för att möjliggöra kvalitativa och innovativa forskningsanläggningar

– ATT Finland även i framtiden bidrar med teknologi till projekt som forskar i rymdens och atmosfärens olika element

Kongressens beslut

Kongressen beslöt att godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT Finland utökar sin verksamhet i Europeiska rymdorganisationen ESA

– ATT mera resurser reserveras för rymdforskning för att möjliggöra kvalitativa och innovativa forskningsanläggningar

– ATT Finland även i framtiden bidrar med teknologi till projekt som forskar i rymdens ochatmosfärens olika element