År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder

Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Jämställdhet

I efterspelet av kampanjen #Meetoo och de otaliga motsvarande branschvisa kampanjerna mot sexuella trakasserier har jämställdhet över allt varit under luppen. Diskussionen om hur män och kvinnor presenteras i medierna har pågått i decennier. Det handlar ofta om fördelningen – hur många män intervjuas? Syns på bild? Får män eller bara kvinnor vara experter?

Enlig social- och hälsovårdsministeriet förekommer kvinnor fortfarande i media klart mera sällan än män. Trots att drygt hälften av världens befolkning är endast en av fyra som syns i medier kvinnor. Endast en femtedel av experterna som används av media är kvinnor. I de nordiska länderna är situationen bara lite bättre än resten av världen.

Medierna spelar en nyckelroll i vårt demokratiskt samhälle. Media reflekterar och modifierar våra uppfattningar om världen. Lika möjligheter för kvinnor och män att delta i offentlig debatt och beslutsfattande och att bli hörda är grunden för ett demokratiskt samhälle. Att främja jämställdhet är avgörande för både yttrandefrihet och högkvalitativ journalistik. Ojämlik representation av könen i media kan leda till brister i demokrati och yttrandefrihet.

SU i Åboland vill att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT mångfalden också förekommer och tillhör Svensk Ungdoms dagliga utspel på social media.

– ATT man i Liber skall ha mångfaldigt innehåll där könsfördelningens synlighet skall vara jämställd på årsbasis.

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar

Motionären lyfter upp en för förbundet viktigt jämställdhetsfråga. Svensk Ungdom har en tydlig jämställdhetsplan som är godkänd för åren 2016-2019, och som ställer tydliga krav på förbundets externa kommunikation och lyfter upp könsbalansen som en av de viktigaste faktorerna.

Förbundsstyrelsen räknade antalet figurerande kvinnor och män på alla sidor i de tidningarna som gjorts under denna förbundsstyrelsens mandatperiod. Liber 2/17 innehåller 16 män och 18 kvinnor, Liber 3/17 innehåller 13 män och 26 kvinnor, Liber 4/27 innehåller 24 män och 22 kvinnor. Totalt blir detta 53 män och 66 kvinnor på tre tidningar. Förbundsstyrelsen anser att Libers chefredaktör och ansvariga utgivare gjort ett gott jobb i att regelbundet genuskolla iber. Därför anser förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder åtgärder.

Utskottets förslag -Enligt förbundsstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen beslöt enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen inte föranleder åtgärder.