År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Åboland
Ämnesord: Utbildning

Studentexamen har sedan gymnasiernas ursprung karaktäriserats som gymnasiernas enda egentliga prov. Idag är det bara studentexamen som tas i beaktande som merit från gymnasiet även om vi har ett väldigt omfattande gymnasiebetyg, vid ansökan till högskolor.

Idag går studerandena genom gymnasiet utan att belönas för sina sömnlösa nätter under såväl perioderna som provveckorna. När sedan studentskrivningarna kommer hänger allt på en dag, är du sjuk, borta eller oförberedd är allt gånget. I Finland är studerande i gymnasier beroende av att bara ett fåtal dagar som bestämmer hela deras framtida studiemöjligheter (iallafall med den utveckling vi nu ser).

När man jämför med de andra nordiska länderna där betygen ges baserat på tre års studier och flera prov i varje ämne verkar vårt system väldigt snävt. Istället för att kunna visa de kunskaper man haft i ämnena man skrivers kurser hänger allt på ett fåtal prov som inte alls behöver visa ens fulla kunskap. Att ta med gymnasiebetyget skulle därför bredda vyen på en studerandes kunskaper och gynna studeranden som klarat sig bra i gymnasiet men kanske misslyckats i skrivningarna i ansökan till vidare studier.

Därför vill Åbolands kretsstyrelse att Svensk Ungdom ska arbeta för:

– ATT högskolorna också tar gymnasiebetyget i beaktande med studentexamen i ansökningar

Svensk Ungdom i Åboland

Förbundsstyrelsens svar: Motionären lyfter upp ett viktigt ämne som just nu diskuteras i hela landet. Den nya antagningsreformen har gjort att studentexamen och dess resultat allt mer styr den studerandes möjligheter att skapa sin framtid, medan gymnasiebetyget som hen har kämpat med i tre år inte alls tas i beaktande. Det finns också mycket annat som förändras med den nya antagningsreformen, som t.ex. att olika läsämnen prioriteras olika i antagningen till tredje stadiet.

Motionens andemening är bra, men förbundsstyrelsen anser att motionen är svår att förorda i och med att gymnasiebetyget baserar sig på kursvitsord man fått genom sina studier i gymnasiet. Utgivning av kursvitsord är väldigt subjektiv då den kommer från enstaka lärare, därmed blir det väldigt svårt att ta sådana betyg i beaktande vid antagningen till högskolor.

Det uppstår också ett annat problem om man iakttar gymnasiebetygen i antagningen. Det bidrar till att man ännu en gång åsidosätter yrkesskolestuderande, vilket redan är ett problem i dagens system.

Förbundsstyrelsen anser att högskolor själva ska få välja på vilket sätt de antar studerande. Därför tycker förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag

Efter omröstning: Föranleder inga åtgärder.

Kongressen beslöt att godkänna motionen enligt utskottets förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.