År: 2018
Status: Godkänd med ändringar
Motionär: Internationella utskottet
Ämnesord: Internationell politik

Under de senaste åren har den säkra grunden för europeiskt samarbete som vi tagit som självsäkerhet skälvt. De politiskt osäkra tiderna, kombinerat med en ny era av geopolitisk osäkerhet i Europa sätter EU:s framtid i dunkel. Utvecklingen av EU-samarbetet delar sig inte binärt i mer eller mindre integration – idag gäller det istället att överväga de olika alternativen för integration och klart uttala sig om hur vi vill att EU ser ut i framtiden. EU:s utveckling har varit på tapeten också i Svensk Ungdoms arbete, både nationellt och internationellt. Vi är ett EU-positivt, om inte det EU-positivaste förbundet i Finland. Internationella Utskottet har dock under det senaste året varit i situationer där vi saknar klara riktlinjer för vår EU-politik, särskilt då frågorna på sistone blivit allt mer konkreta och detaljerade. För att trovärdigt också i framtiden stå ut som ett EU-positivt ungdomsförbund måste vi också veta själva vad vi står för. Strävar vi efter en gemensam europeisk försvarsunion, vill vi att EU ska ha en finansminister i framtiden, hur ska EU utvidgas, hur ska utbrytare och regelbrytare behandlas? De stora frågorna om EU:s framtid behandlas just nu och då kan vi inte enbart lita på magkänsla och bondförnuft.

Därför vill Internationella Utskottet att Svensk Ungdom:

– ATT uppdaterar sin EU-politik så att den svarar på de aktuella utmaningarna i Unionen

– ATT aktiverar sin medlemskår då nya riktlinjer görs

– ATT kommunicerar en klar, konkret och förnyad EU-politik inför Europaparlamentsvalet 2019

Förbundsstyrelsens svar:

Svensk Ungdom hade till EU-valet år 2014 skrivit en omfattande EU-politiskt program. Det ska SU göra också till kommande EU-val. Samtidigt som EU-valprogrammet finns i bakgrunden skrivs politik i SU:s politiska program samt i sektorprogrammen, i detta fall Internationella Politiska Programmet, som SU:s internationella Utskott ansvarar för och som godkänns av Kongressen. Svensk Ungdom är också starkt med i EU:s ungdomspolitik genom att representera SU i vår Europeiska takorganisation LYMEC vars moderparti är Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) i EU-parlamentet. År 2017 har flera SU:are också fått delta med moderpartiet SFP på ALDE:s möten och således fått vara med och bestämma om europeisk politik.

Förbundsstyrelsen anser att vi ska fortsätta vårt arbete att förnya och revidera våra politiska program: SU:s politiska program vartannat år, sektorprogrammen vid behov samt EU-vals program till varje EU val.

Förbundsstyrelsen anser att ärendet för internationella ärenden och internationellt politiskt program ska behandlas av Internationella utskottet (IU) och föreslår därför att SU:s IU ska uppdatera Internationella politiska programmet samt skriva ett EU-valprogram till nästa EU-val tillsammans med förbundsstyrelsen.

Därför vill Svensk Ungdoms förbundsstyrelse jobba för:

– ATT förbundsstyrelsen tillsammans med Internationella utskottet skriver ett omfattande EU-valprogram

– ATT SU:s IU uppdaterar internationella politiska programmet tills kongressen 2019 – Att SU tar en aktiv roll via partifullmäktige och i mån av möjlighet andra SFP:s organ där SU:are är representerade då partiet skriver sitt EU-valprogram

Utskottets förslag

– ATT förbundsstyrelsen tillsammans med Internationella utskottet skriver och kommunicerar ett klart, konkret och förnyat EU-valsprogram

– ATT SU:s IU uppdaterar internationella politiska programmet tills kongressen 2019

– Att SU tar en aktiv roll via partifullmäktige och i mån av möjlighet andra SFP:s organ där SU:are är representerade då partiet skriver sitt EU-valprogram

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt utskottets förslag:

– ATT förbundsstyrelsen tillsammans med Internationella utskottet skriver och kommunicerar ett klart, konkret och förnyat EU-valsprogram

– ATT SU:s IU uppdaterar internationella politiska programmet tills kongressen 2019

– Att SU tar en aktiv roll via partifullmäktige och i mån av möjlighet andra SFP:s organ där SU:are är representerade då partiet skriver sitt EU-valprogram