År: 2018
Status: Godkänd
Motionär: Svensk Ungdom i Nyland
Ämnesord: Kollektivtrafik

Tågen går från Helsingfors till Österbotten, till Åbo, till Västra Nyland, till S:t Petersburg och till många ställen runt om i Finland, men Östra Nyland ligger förglömt. Den östra kustbanan togs år 2011 med som en del av Nylands långsiktiga landskapsplan. Banan skulle gå via Helsingfors-Vanda flygstation, genom Kervo och norra Sibbo vidare österut norr om Borgå och Lovisa och via Kotka och Fredrikshamn till St. Petersburg. Den här planen ersatte den tidigare ”Heli-banan”.

Två trafikministrar har träffat regionala arbetsgrupper för den östra kustbanan, och ännu har det inte fattats ett beslut om dess öde. Över en femtedel av de förvärvsarbetande östnylänningarna jobbar inom huvudstadsregionen och pendlar varje dag. Runt en järnväg finns det livskraftiga områden, mer jobb och större bostadsområden. Färre möjligheter till kollektivtrafik är starkt kopplad till en större marginalisering, då det är svårare att ta sig till studier och jobb. Enligt Helsingin Sanomats undersökning om marginalisering i våra kommuner landade Borgå, Lovisa och Kotka lågt ner på listan.

Svensk Ungdom i Nyland vill:

– ATT man på riksnivå gör ett beslut om att utveckla järnvägsnätverket för persontrafik till Östra Nyland samt Kymmenedalen.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende som inte är att beakta endast som regionpolitiskt. Ett spår österut skulle gynna hela landet ifall det byggdes ända till Sankt Petersburg. Ryska turister skulle på det sättet hämta in pengar till Finland.

Det är också viktigt att marginaliseringen i städer som Borgå, Lovisa och Kotka tas på allvar. I debatten om ungdomars marginalisering har dålig kollektivtrafik angetts som en orsak. Tågtrafik i regionen vore absolut ett steg i rätt riktning. En järnväg skapar livskraftigare områden med fler jobb och en mångsidigare ekonomi. En bana som skulle gå via Helsingfors-Vanda flygstation, genom Kervo och norra Sibbo vidare österut norr om Borgå och Lovisa, och via Kotka och Fredrikshamn till Sankt Petersburg skulle ge flera städer vid östra Finlands kust ett stort lyft.

I dagens läge pendlar ett stort antal personer från Östra Nyland och Kymmenedalen dagligen västerut för att jobba. En järnvägsförbindelse skulle klart underlätta situationen för de här arbetarna. Även miljön skulle gynnas i och med den minskade biltrafiken.

Förbundsstyrelsen för Svensk Ungdom vill därför att:

– ATT man på riksnivå gör ett beslut om att utveckla järnvägsnätverket för persontrafik till Östra Nyland samt Kymmenedalen.

Utskottets förslag

– ATT man på riksnivå gör ett beslut om att utveckla järnvägsnätverket för persontrafik till Östra Nyland samt Kymmenedalen.

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT man på riksnivå gör ett beslut om att utveckla järnvägsnätverket för persontrafik till Östra Nyland samt Kymmenedalen.