År: 2018
Status: Godkänd med ändringar

Motionär: Frida Sigfrids, vice ordförande för Svensk Ungdom Nicholas Kujala, förbundsstyrelsemedlem Svensk Ungdom
Ämnesord: Kost

Idag ser vi konsekvenserna av våra matvanor allt tydligare i vår värld och det har redan länge varit känt att köttproduktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Svensk Ungdom har länge arbetat mot klimatförändringen och vi ser det som ett av de viktigaste områdena i förbundets politik. Denna politik syns dock inte alltid tillräckligt i våra vardagliga val inom förbundet. Genom att införa ett system där det vegetariska alternativet skall vara förstahandsvalet vid anmälan till olika förbundsevenemang tar förbundet tydligt ställning i sin vardagliga verksamhet, och inte bara på papper och i politiken.

För dem som vill ha kött är det såklart möjligt genom att klicka i alternativet “kött”. Poängen är att köttet skall ses som en specialdiet och att förbundet utgår från att alla äter vegetariskt om inte annat meddelas i samband med anmälan. På det här sättet skulle förbundet starkt ta ställning för att också genom åtgärder inom vår egen organisation bekämpa en av världens största utmaningar och på så sätt även inspirera andra att äta mer klimatsmart och därmed i allt högre grad värna om vår planet. Det är dock inte svårt att välja kött i samband med anmälningen, utan kräver endast ett extra klick men skulle vara ett stort ställningstagande för miljön.

Därför vill vi:

– ATT ett vegetariskt alternativ skall vara förstahandsvalet vid anmälningen till förbundets evenemang

Frida Sigfrids, vice ordförande för Svensk Ungdom Nicholas Kujala, förbundsstyrelsemedlem Svensk Ungdom

Förbundsstyrelsens svar: Årets förbundsstyrelse diskuterade motionen länge. Även om styrelsen håller med motionärerna om att det är viktigt att SU tar i bekantade miljöpåverkningen av den mat som erbjuds i verksamheten, så var styrelsen kluven om årsmötet ska inkluderas i denna diskussion. Ärendet är en verksamhetsfråga och styrelsen har tagit ställning till frågan tidigare. År 2016 framfördes ärendet av en förbundsstyrelsemedlem och styrelsen ställde sig positiv till idén. Bland annat under verksamhetsåret 2015-2016 var ett vegetariskt alternativ förstahandvalet i anmälningen till evenmanget Politikurs. Följande styrelse valde dock att ändra förstahandsvalet till det ursprungliga.

Förbundsstyrelsen diskuterade också specialdieter och hur det skulle se ut om specialdieten (vegetarisk) skulle vara normen och normen (allätare) skulle vara specialdieten. En specialdiet är då man begränsar konsumtionen av en eller flera livsmedel p.g.a. hälsoskäl (så som en allergi eller sjukdom), etiska eller livsåskådliga skäl. Därför anser förbundsstyrelsen att man i det här fallet ska vara försiktig med vad man kallar för speicaldiet.

Efter en lång och intensiv diskussion valde förbundsstyrelsen att ärendet skulle behandlas av personalen, innan styrelsen fattar ett beslut. Styrelsen beslöt att rösta om motionen på nästa motionsbehandling med avstamp i personalens åsikt. Under följande motionsbehandling presenterade förbundssekreteraren personalens åsikt i frågan. Personalen, likt styrelsen, tycker att motionen lyfter upp ett viktigt ärende och att vi ska leva som vi lär. Det poängterades däremot också att vi inte heller vill begränsa vår verksamhet p.g.a. ett sådant beslut t.ex. om SU skulle vilja dela ut korv i samband med en valkampanj. Vi anser att det är lika viktigt att leva som vi lär i enlighet med ideologi, dvs. att varje person har rätt att fatta sina egna beslut. Därför föreslår förbundsstyrelsen, men hänsyn till den diskussion som förts och de argument som presenterats, att motionen föranleder åtgärder med följande förändring av att-sats:

– ATT den mat som tillreds och serveras av Svensk Ungdoms personal samt aktiva i regel ska vara vegetarisk, och då evenemangsdeltagaren står inför ett val av rätt uppmuntrar SU till ett vegetariskt val, men SU kommer inte att förbjuda individen att fatta sitt eget beslut

Utskottets förslag

Englit förbundsstyrelsens förslag

Kongressens beslut

Kongressen beslöt godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag:

– ATT den mat som tillreds och serveras av Svensk Ungdoms personal samt aktiva i regel ska vara vegetarisk, och då evenemangsdeltagaren står inför ett val av rätt uppmuntrar SU till ett vegetariskt val, men SU kommer inte att förbjuda individen att fatta sitt eget beslut