År: 2018
Status: Föranleder inte åtgärder
Motionär: Svensk Ungdom i Österbotten
Ämnesord: Trafiksäkerhet

Under pågående och senaste vintrarna har det varit väldigt dåligt väglag på de statliga vägarna i Österbotten. Ibland har vägarna sett ut som frusna potatisland med djupa och isiga spår, eller så har vägarna varit nästintill osynliga under all packad snö som blivit kvar på vägen. Detta samtidigt som de kommunala vägarna inte verkar ha några speciella problem med varken plogning eller sandning. Bussbolag har hotat med att stoppa trafiken om det inte sker någon förändring, de anser att det inte är värt att riskera människoliv.

NTM-centralerna har nu det övergripande ansvaret för vägunderhållet. De har underentreprenörer vars avsikt är att sköta underhållet så förmånligt som möjligt. Dessa underentreprenörer anlitar i sin tur ännu en entreprenör som gör det verkliga jobbet och plogar vägen. Vi anser att vägunderhållet bör reformeras så att det endast finns två parter – beställare och utförare.

Med det nuvarande systemet kan inte NTM-centralerna sköta övervakningen av vägarna. Utryckningstiderna och överskridningsgränserna svarar inte mot dagens krav eftersom de blev gjorda under en tid då vi hade stabila och kalla vintrar. En förändring bör alltså ske så att vägunderhållet förbättras. Ingen ska behöva ge sig ut på en otrygg väg, livrädd för att olyckan ska vara framme.

Svensk Ungdom i Österbotten anser därför att SU bör arbeta för:

– ATT NTM-centralerna får tillräckliga resurser för att sköta övervakningen.

– ATT kriterierna för vägunderhållet förnyas.

Förbundsstyrelsens svar:

Motionären lyfter upp ett väldigt angeläget ärende eftersom det, precis som motionären beskriver, har funnits mycket problem med vägunderhållet i Österbotten under den senaste tiden. Det här är dock inte enbart ett problem som begränsar sig till Österbotten utan som även finns på flera andra ställen runt om i Finland. Svensk Ungdom har redan länge jobbat med att förbättra vägunderhållet i Österbotten genom ett samarbete med moderpartiet som ofta lyft upp frågan i den allmänna samhällsdebatten. Därför anser förbundsstyrelsen att motionen redan i dag är en del av förbundets politik och att motionen med den här motiveringen inte behövs.

Förbundsstyrelsen är i alla fall måna om att även i fortsättningen arbeta för motionens andemening genom att exempelvis implementera politiken i förbundets landskapsvalsprogram och på så sätt även få kandidaterna uppmärksammande om problemet. Eftersom vägunderhållet i och med landskapsreformen flyttas ut till landskapen är det dit förbundsstyrelsen i framtiden väljer att rikta sina åtgärder.

Med den här motiveringen som bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att motionen inte föranleder några åtgärder.

Utskottets förslag

– Att motionen inte föranleder några åtgärder

Kongressens beslut

Kongressen besluter godkänna motionen enligt förbundsstyrelsens förslag: Motionen föranleder inte åtgärder.