Parlamentet i Polen har avvisat ett lagförslag som skulle ha lättat på landets strikta abortlagar, och vill i stället skärpa lagarna ytterligare. Abortlagen är redan en av Europas mest strikta, och Svensk Ungdoms vice ordförande Jose Forslund kräver att Finland genom EU nu måste börja lyfta upp människorättssituationen i Polen.

– Individens rättigheter kränks starkt genom det avvisade lagförslaget. EU måste ta till sanktioner mot Polen och öppna en dialog med regeringens nya utrikesminister. EU kan inte tillåta att mänskliga rättigheter blir kränkta inom unionens gränser utan att man reagerar på det, säger Forslund.

Polen har under det gångna året också anklagats för att ha skadat rättssystemets oberoende. Polen försökte tidigare i januari genom ändringar i ministerportföljer försöka förbättra sina relationer med Europeiska Unionen, men Forslund konstaterar att den konservativa regeringen igen bevisar att mänskliga rättigheter och kvinnors självbestämmanderätt inte är på deras agenda.

– Människans kroppsliga och reproduktiva integritet och självbestämmanderätt är en grundläggande rättighet och alla inskränkningar måste baseras på noga avvägd laglig grund. Även om alla medicinska och kirurgiska åtgärder alltid medför någon risk, måste friheten att bestämma över sin egen kropp i det här fallet ges åt den gravida personen, och samhället måste stöda den gravida under hela graviditetstiden, avslutar Forslund.