Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo är orolig för att Finland stänger dörren till ett nordiskt försvarssamarbete då svenska Alliansen nu är redo att ansöka om Nato-medlemskap oberoende Finland.

– Allt tyder på att Sverige, som brukar ses som Finlands närmaste samarbetspart i försvarsfrågor, förbereder sig för ett Natomedlemskap. Västvärldens gemensamma försvarspolitik styrs av Nato och Finland kan inte komma på efterkälken nu, säger Ingo.

För att kunna tala om ett starkt nordiskt försvar krävs det att alla nordiska länder medverkar i samma forum, säger Ingo. Han påpekar också att Nato överhuvudtaget inte diskuterats tillräckligt i Finland. Det är tack vare SFP:s presidentkandidat Nils Torvalds, den enda presidentkandidaten som flaggat för ett finländskt Nato-medlemskap, som frågan nu är på tapeten.

– Vi kan inte föra en diskussion om Nato om inte beslutsfattarna bekänner färg. Politiker bär ett ansvar för att styra opinionen, framförallt i fråga om säkerhetspolitik. En betydande andel av befolkningen stöder ett Nato-medlemskap, men ändå blundar man i frågan, avslutar Ingo.