Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT och Byggnadsförbundet går i en politisk strejk på fredagen, samma dag som Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC) demonstrerar mot de arbetslösas aktiveringsmodell. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo är kritisk till strejken som kommer påverka såväl många branscher som vardagen för vanliga medborgare.

– Finland är ett av få europeiska länder som saknar restriktioner för politiska strejker i lagen. Vi ska naturligtvis få demonstrera, men dygnslånga strejker är en orimligt omfattande åtgärd som drabbar hela samhället, säger Christoffer Ingo.

Ingo påpekar att strejken inte bara kostar multum för de berörda branscherna utan också påverkar såväl stora som små företag i alla branscher, bland annat eftersom de blir tvungna att arrangera alternativa färdsätt till arbetsplatsen för de anställda när kollektivtrafiken står stilla.

– De strejkande facken ställer till det för vanliga arbetstagare och arbetsgivare som inte har något med de politiska besluten att göra. Det är skrämmande hur några få arbetstagarorganisationer täcks stänga ner Finland på grund av ett politiskt förslag till en mer modern intern arbetsmarknad, avslutar Ingo.