FPA meddelade i dag i ett pressmeddelande att man kräver 34 800 studerande på 45,4 miljoner euro på grund av att de haft för höga inkomster. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo påpekar att systemet med återkrav går helt emot statens vilja att få ut unga snabbt på arbetsmarknaden.

– Studiestödets inkomstgräns är så låg att det ofta blir olönsamt att arbeta vid sidan om studierna. Att staten återkräver 45,4 miljoner av låginkomsttagande studerande som visat flitighet är orimligt, säger Ingo.

Svensk Ungdom har redan länge förespråkat en negativ inkomstskattemodell, en variant av basinkomst som skulle ersätta bland annat studiestödet.

– Ingen gynnas av nuläget med byråkrati och låga inkomstgränser. En negativ inkomstbeskattning skulle inte bara gynna de studerande som vill och kan jobba, utan också sporra långtidsarbetslösa att ta sig an arbetsuppgifter där de kan förtjäna utan att bli av med sin grundtrygghet. Det ska alltid löna sig att jobba, även för studerande, avslutar Ingo.