Nicholas Kujala, 22, vill bli vice ordförande för Svensk Ungdom. Kujala, som är hemma från Esbo, är sittande förbundsstyrelsemedlem i SU med ansvaret för utbildnings- och ungdomsfrågor. Han har en lång bakgrund i Svensk Ungdom både på lokal, regional och nationell nivå. Utanför SU är han för tillfället civiltjänstman och studerar vid sidan om tjänstgöringen på Helsingfors Universitet.

Kujala har en bred bas i den finländska föreningsvärlden, och för tillfället representerar han Svensk Ungdom i Finlands ungdomssamarbete Allians rf:s styrelse. Ungdoms- och utbildningsfrågor har varit de centrala teman som han har arbetat med under de senaste åren, bland annat som Finlands Svenska Skolungdomsförbunds ordförande 2015–2017 och som medlem i den finska utbildningsnämnden i Esbo.

”Det senaste året i SU:s förbundsstyrelse har varit lärorikt och en god skola. Under verksamhetsåret har min vilja att arbeta för ett liberalare och mera internationellt Finland vuxit, och Svensk Ungdom har gått framåt som förbund med stormsteg. Under det kommande verksamhetsåret vill jag aktivt föra SU framåt som förbund, och utveckla mitt eget kunnande ytterligare”, konstaterar Kujala.

Kujala, som har varit medlem i förbundet sedan 2009, har suttit under de senaste åren i både SU i Esbos och SU i Nylands styrelser. Han ledde det Skolpolitiska utskottet år 2013 och har representerat förbundet på flera partidagar och etablerat sig i kommunalpolitiken i Esbo.

”Nicholas har gjort ett imponerande jobb inom SU speciellt på lokalt och regionalt plan i över 8 år. Han har aktivt arbetat för att bygga broar inom föreningsvärlden, och hans förmåga att knyta kontakter är viktig för SU. Med sin breda kunskapsbas och långa erfarenhet i förbundet är Nicholas den person vi behöver som vice ordförande för Svensk Ungdom”, avslutar Linnea Lindfors, ordförande för Svensk Ungdom i Nyland.

 

Svensk Ungdom väljer en ny förbundsstyrelse på sin kongress den 27-29.4.2018 i Pargas.