Frida Sigfrids meddelar att hon ställer upp för omval som vice ordförande för Svensk Ungdom. Sigfrids, 21, kommer från Borgå och studerar offentlig förvaltning i Åbo. Det senaste verksamhetsåret har hon fungerat som vice ordförande och året innan det som förbundsstyrelsemedlem.

Sigfrids har tidigare varit aktiv inom Svensk Ungdom på lokal-, krets- och förbundsnivå och i förbundets olika utskott. Hon är även aktiv inom kommunalpolitiken i Borgå, där hon kandiderade i kommunalvalet.

– Jag vill fortsätta jobba som vice ordförande för världens bästa förbund. Vi kommer möta utmaningar under det kommande verksamhetsåret med flera viktiga val på kort tid men det är inget som hindrar mig, utan snarare engagerar. Jag vill jobba för att ungas röst ska höras även i de kommande landskapen, säger Sigfrids.

SU i Åbolands kretsordförande Ville Berglund uttrycker även kretsens stöd för Sigfrids.

– Frida är en entusiastisk person som behövs i en organisation som baserar sig på vilja och frivilligt arbete. Med politiskt intresse även för Nyland och goda kontaktnät i hela Svenskfinland ser jag henne inte enbart som Åbolands kandidat utan hela Svensk Ungdoms kandidat, säger Berglund.

Svensk Ungdom väljer en ny förbundsstyrelse under sin kongress i Pargas i slutet av april.