SU:arna Frida Sigfrids och Henrik Wickström kandiderar i riksdagsvalet 2019 i Nylands valkrets. De nominerades under SFP i Nylands kretsmöte i Lovisa på torsdagen.

Frida Sigfrids, som är vice ordförande i Svensk Ungdom, har tidigare också kandiderat i kommunalvalet. I sin kampanj för riksdagsvalet vill hon lyfta fram i synnerhet miljö- och jämställdhetsfrågor.

– Under nästa regeringsperiod måste fokus ligga på en politik som både individen och miljön mår bra av, innan det är för sent. Jag är verkligen motiverad för arbetet och ser fram emot att inleda min kampanj. Mina olika förtroendeuppdrag har gett mig värdefulla erfarenheter som jag gärna utvecklar vidare, säger Sigfrids.

Henrik Wickström, kommunstyrelseordförande i Ingå, ställde också upp i riksdagsvalet 2015 för SFP. Inom kommunalpolitiken har Wickström lyft fram trafikfrågor i regionen, och inför riksdagsvalet vill han också betona bland annat utbildnings- och sysselsättningsfrågor.

– Jag vill föra en konstruktiv diskussion om Finlands framtid och om olika utmaningar i samhället. Under min kampanj vill jag förena människor, och jag känner mig redo och inspirerad inför det kommande viktiga valet, säger Wickström.