Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo gick hårt åt regeringen i sitt tal i den allmänpolitiska debatten på lördagen under förbundets kongress i Pargas. Ingo menar att regeringen driver en slakt av kommunerna och närdemokratin i och med landskaps- och vårdreformen.

– Ännu i dag har Finlands kommuner självbestämmanderätt över sin social- och hälsovård, men om riksdagen godkänner regeringens reform betyder det att vi om två år har en situation där kommunens budget har mer än halverats. Landskapen styrs från de stora städerna med pengar som staten förvaltar, säger Ingo.

– Nu måste regeringen ta till sig av kritiken. För att landskapen ska kunna fungera behövs riktig självbestämmanderätt och beskattningsrätt i alla landskap och inte bara om möjligt på svenska, säger Ingo.

I sitt tal kritiserade Ingo även regeringens utbildningspolitiska linje. Han är orolig för verkningarna av yrkesskolereformen och reformen som ska göra studentbetygen viktigare i antagningen till högskolor.

– Hur regeringen har tänkt förbättra ungas psykiska hälsa och välmående samt garantera en trygg vardag och en kvalitativ utbildning är oklart. Hasardspelet man spelar med unga efter yrkesskolereformen och andra stadiets nedskärningar kommer bli dyrt, säger Ingo

– Att basera antagningen till högskolor på studentbetyg i stället för inträdesprov flyttar ansvar och press från unga vuxna till 15–16 åringar. Regeringens satsningar på unga lyser ännu med sin frånvaro, konstaterar Ingo.