SDP vill lansera en form av negativ inkomstbeskattning där man expanderar förvärvsinkomstavdraget från nuvarande 750 euro per år till en högre summa.

Låginkomsttagare skulle betala mindre skatt och ha möjlighet till att få en inkomstöverföring i sin beskattning, det vill säga ha en negativ skatt. Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo välkomnar en diskussion om olika sätt att reformera socialskyddet men säger att en negativ inkomstbeskattning borde införas för att minska byråkrati och för att gynna också arbetssökande, studerande och inkomsttagare i alla inkomstklasser, vilket SDP:s variant inte gör då den kopplar den negativa skatten med förvärvsinkomsten.

– Vår modell av negativ inkomstbeskattning är en totalreform av hela socialbidraget och gäller också personer utanför förvärvsarbete. Till skillnad från SDP:s modell är en riktig negativ inkomstbeskattning en socialt rättvis helhet eftersom den är progressiv, säger Ingo.

Svensk Ungdoms modell består av en progressiv basinkomst som alla erhåller och som vart efter lönen stiger minskar till att vid en viss nivå bli noll och efter det generera skatteinkomster, och berör inte alls ägande likt SDP:s program.

– Det är bra att SDP tagit negativ inkomstbeskattning som ett alternativ till socialskyddsreform, men eftersom man endast vill implementera den på vissa faller den på sin ojämlikhet samt på att byråkratin kvarstår. Att man dessutom vill straffa ägande gör hela programmet oseriöst, säger Ingo.

– I en socialskyddsreform ska alla vuxna tas med, och man kan låta till exempel pensionssystem, medicin, reseersättningar, barnbidrag och andra nödvändiga specialstöd förbli orörda, avslutar Ingo.