Allt sedan kvinnor fick rätten att utföra frivillig värnplikt år 1995 har antalet kvinnor som sökt sig till militären ökat stegvis. År 2016 sökte sig nästan 850 kvinnor till armén, vilket var fler än någonsin tidigare. Försvarsminister Jussi Niinistös förslag om att utestänga kvinnorna från armén är ett slag mot ett jämställt Finland, säger Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo som inte accepterar nedskärningsförslaget. Att spara på jämställdheten visar på ett dåligt omdöme om kvinnornas roll i armén och underskattar deras kompetens och intresse att försvara vårt land, påpekar Ingo.

– Att skära i militärens budget under dessa försvarspolitiska tider är inte motiverat. Dessutom riktar man nu nedskärningarna mot frivilliga ungdomar som är ytterst motiverade att försvara vårt land, säger Ingo.

Från och med 2020 förväntas försvarsmakten stegvis införa nedskärningar. Nedskärningarna skulle utöver utestängningen av kvinnorna riktas till små krishanteringsoperationer och andra mindre projekt inom försvarsmakterna.

– Försvarsmakten är ett långt ifrån jämställt organ. Att skicka ut signaler som tillåter kvinnorna att vara ett sparobjekt i vårt samhälle visar total oaktsamhet mot det jämställdhetsarbete som gjorts under de senaste decennierna i Finland, säger Ingo.