Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo oroar sig för den senaste förändringen kring antagandet av studerande till högskolor och universitet. Undervisnings- och kulturministeriets mål är att 50 procent av de antagna till högskolorna ska antas enbart baserat på studentexamensbetyget.

– Det innebär i praktiken att de duktigaste högpresterande studenterna prioriteras. Sökande med yrkesekamen och studenter som av olika orsaker inte har presterat på topp under hela gymnasietiden försätts i en ojämlik startposition till fortsatta studier. När studentexamensproven prioriteras riskerar också gymnasieutbildningen att förlora sin status som allmänbildande instans och stressen som många gymnasiestuderande redan upplever blir än värre, säger Ingo.

I debatten har den senaste tiden lyfts röster för ett gemensamt nationellt högskoleprov som skulle avgöra vem som antas till högskolestudier, men Ingo menar att högskolornas självbestämmanderätt i stället borde tas mer i beaktande.Yrkeshögskolorna och universiteten måste själva få upprätta sina egna kriterier för hur de antar studerande.

– För vissa utbildningslinjer passar inträdesproven bäst, för andra gymnasie- eller yrkesexamensbetyget och för vissa studentexamen. Att förenhetliga antagningsprocessen till olika praktiska och teoretiska högskolor och utbildningslinjer går inte alls i linje med en modern arbetsmarknads behov av olika typer av specialkunnande. Finlands utbildnings framgång bygger på lika möjligheter för alla och inte enbart för duktiga studenter, säger Ingo.