Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo, festtalare på Yrkesakademins dimission i Vasa, hyllar examinanderna som i dag tar sin examen vid Yrkesakademin i Österbotten, där också han själv tog sin första examen våren 2013.

– Idag är ni hjältar, och ikväll ska ni fira. Ni som har en yrkesutbildning lägger grunden till Österbottens höga sysselsättningsgrad och framgångsrika export. Det är tack vare fliten i regionen som Finlands lyckligaste kommuner finns här, och det är ni som visar vägen. Den gemenskap och de minnen ni fått tack vare studierna kommer ni ta med er resten av livet, sade Ingo i festtalet.

Efter festtalet konstaterar Ingo att yrkesskolereformen borde ha genomförts utan de enorma nedskärningarna, och att yrkesutbildningen måste få de resurser den faktiskt behöver.

– Ansvaret för utbildningen har i praktiken flyttat från de trygga skolmiljöerna hem till de studerande och ut till företagen på grund av nedskärningarna. Nästa regerings stora utbildningsprojekt behöver bli att garantera närundervisning och trygg utbildning för alla, så att risken att unga faller mellan stolarna i samhället kan minskas, säger Ingo.