Regeringens förslag om att exkludera utbytesstuderande från Studenthälsan samtidigt som alla högskolor ska få tillgång till Studenthälsans tjänster efter vårdreformen möter kritik av Svensk Ungdoms vice ordförande Frida Sigfrids. Sigfrids påpekar att förslaget skapar ojämlikhet ifall utbytesstuderande tvingas söka vård annanstans.

– Tanken med reformen är att alla studerande ska få ta del av Studenthälsan. Ingen ska bli tvungen att stanna hemma sjuk för att de inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Att bli erbjuden samma jämlika service och tjänster som andra studerande är också en del av en fungerande integrationsprocess som gör att utbytesstuderande känner sig välkomna och som en del av samhället, vilket också fungerar som ett incitament att stanna på den finländska arbetsmarknaden efter examen, säger Sigfrids.

Studenthälsans tjänster är skräddarsydda för studerandes behov och därmed även för utbytesstuderande, och Studenthälsan har under den senaste tiden dessutom redan gjort stora satsningar på att utveckla den flerspråkiga servicen.

– Vi vill se fler utbytesstuderande i Finland, och regeringen ska trygga även deras social- och hälsovårdstjänster. Att exkludera en bråkdel av studeranden för en oansenlig inbesparing är inte bara ansvarslöst, utan också diskriminerande, avslutar Sigfrids.