Svenska folkpartiets riksdagsledamot Stefan Wallin och Svensk Ungdoms ordförande Christoffer Ingo välkomnar rapporten kring turismnäringen som en arbetsgrupp har lämnat till Arbets- och näringsministeriet. I rapporten föreslår man en rad åtgärder för att stärka den finländska resebranschen, bland annat en förskjutning av sommarlovet och en sänkt moms på alkohol på krogen.

– För varje euro som omsätts inom resebranschen omsätts ytterligare 56 cent i andra branscher. Turismbranschen står för 2,5 procent av vår bruttonationalprodukt och förväntas kunna växa kraftigt genom konkreta satsningar. Redan i dag finns det hela 140 000 arbetsplatser inom den finländska turismen och inom sju år förutspår man att branschen kommer skapa ytterligare 30 000 jobb. Konkurrensen om turisterna är hård. Därför behövs det målmedvetna strategiska satsningar som ger turistnäringen ännu bättre förutsättningarna att växa, säger Wallin.

Wallin och Ingo framhäver att en sänkning av mervärdesskatten på alkohol som serveras på utskänkningsställen sannolikt flyttar privatpersoners alkoholkonsumtion i hemmen till restaurangmiljöerna, där konsumtionen är kontrollerad. I dag står restaurangutskänkningen för bara tio procent av totalkonsumtionen.

– Förutom att ett minskat drickande i hemmen gynnar samhället skulle det dessutom främja näringen och turismen, vilket också framkommer i rapporten som finns tillhanda för nästa regering. När en utländsk resenär väljer resmål är prisnivån av stor betydelse, konstaterar Wallin och Ingo.

Den finländska hotell- och restaurangbranschens lönsamhet är näst lägst i EU på grund av hög totalskattegrad, höga personalkostnader och branschens säsongsbetoning.

– En senareläggning av sommarlovet med exempelvis två veckor är nödvändig för att öka lönsamheten inom turismbranschen som har sin högsäsong långt in i augusti, då det kan vara svårt att få tag på arbetskraft som inom branschen ofta är unga studerande. Enligt arbets- och näringsministeriet skulle effekten vara 1300 arbetsår och över 200 miljoner euro i inkomster för branschen, säger Ingo.