I början av månaden godkände företrädare för EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländernas regeringar förhandlingsresultatet om hur man ska minska användningen av antibiotika inom livsmedelsproduktion. Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo är mer än nöjd med den nu föreslagna regleringen, som stoppar användning av antibiotika i förebyggande syfte samt ställer samma krav på livsmedel som importeras från länder utanför EU.

– Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot livsmedelssäkerheten. Får vi inte ett snabbt slut på överanvändningen riskerar samhället till slut bli helt och hållet antibiotikaresistent. EU:s förhandlingsresultat sänder nu också en tydlig signal till omvärlden om att livsmedelssäkerheten behöver prioriteras, säger Ingo.

Ur ett finländskt perspektiv är regleringen också önskvärd med tanke på lönsamhet, eftersom den finländska köttproduktionen redan i dag använder väldigt lite antibiotika.

– Finlands köttproduktion är före sin tid eftersom vår egna reglering redan nu motsvarar EU:s föreslagna regler. Tack vare de nya bestämmelserna kan andra länder inte längre göra överanvändning av antibiotika till en konkurrensfördel, säger Ingo.