Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo efterlyser mera miljöpolitisk diskussion i Finland. Politikerna borde bli bättre på att se den säkerhetspolitiska aspekten av klimatförändringen, menar Ingo.

– Ett av SuomiAreenas tre huvudteman i år är säkerhet, men de flesta diskussionerna om ämnet kretsar kring traditionellt uppfattad säkerhetspolitik.  Satsningar på konventionellt försvar behövs, men de är förgäves i en värld av extrem torka, höjda havsnivåer och klimatflyktingskap, säger Ingo.

Ingo ser stora möjligheter för Finland att utveckla lösningar mot klimatförändringen som kan vara hela världen till fromma.

– Finländarna inser inte alltid sin egna potential. Finland är vägvisande med sin höga självförsörjningsgrad och sin säkra livsmedelsproduktion, säger Ingo.

Ingo efterlyser en bättre diskussion och höjd ambitionsnivå på miljöpolitiken. Ingo vill speciellt se satsningar på bioenergi och lokala, miljövänliga lösningar i  i energiproduktionen.

– Klimatförändringen är vår tids största säkerhetshot och ska ses med största allvar. Ett ambitiöst skift till bioenergi minskar vårt beroende på fossila bränslen, skapar jobb och hjälper oss nå FN:s globala klimatmål, säger Ingo.