Helsingfors Universitet hör igen till världens toppuniversitet enligt Shanghai Rankings undersökning ’Global Ranking of Academic Subjects 2018’. Den högsta ämnesvisa placeringen är atmosfärsvetenskaperna, där Helsingfors Universitet är på plats 15:e i världen. Även fjärranalys, geografi och ekologi vid HU klarade sig bra i mätningen, samt några enstaka ämnen från Aalto universitetet och Turun Yliopisto.

Högskolorna har varit sparobjekt de senaste några åren och konsekvenserna har hittills synts i undervisningen. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala är oroad att detta också har en långsiktig negativ inverkan på högskolornas forskningsverksamhet.

– Nedskärningarna kommer att synas i mätningarna inom de närmaste åren. Vi ska vara stolta nu när vi kan, snart är det kanske inte möjligt, analyserar Kujala.

Finland har gjort exceptionella framsteg inom atmosfärvetenskaper och fjärranalys de senaste åren. Finlands rymdprogram går framåt med stormsteg, och kunskapen inom området får internationell synlighet. Finlands geografiska position i det arktiska området är utmärkt för atmosfärsforskning, och den lugna naturen speciellt i Lappland ger forskare bra utrymme för toppforskning.

– Vi har inte råd att förlora våra toppforskare vid universiteten till utlandet på grund av nedskärningar. Vi ska värna om våra toppuniversitet som framtidens grund för välfärdssamhället, avslutar Nicholas Kujala.