Förra veckan presenterade Svenska riksdagsgruppen ett tiopunkters program om utbildning, där en av punkterna lovar en närundervisningsgaranti på andra stadiet. Yrkesakademins rektor Boris Ståhl säger däremot i dag den 4.9 till Svenska Yle att en närundervisningsgaranti inte är nödvändig, utan att inlärningen väl kan skötas utanför skolan. Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo förvånas över att rektorn inte önskar se eleverna mer i skolan.

– Det är bra att yrkesskolan efter reformen ger möjligheter till ett mer flexibelt lärande, vilket också gynnar de flitigaste studerandena. Det förvånar mig att rektorn inte önskar en närundervisningsgaranti, eftersom det inte är förenligt med det interna principbeslut han varit med och fattat som innebär att studerande i allmänna ämnen ska vara minst 36 studerande per undervisningsgrupp, säger Ingo.

En närundervisningsgaranti enligt SFP:s utbildningsprogram betyder bland annat att tillräcklig närundervisning tryggas och att mångsidigt stöd garanteras, vilket inte är möjligt i för stora undervisningsklasser.

– En närundervisningsgaranti betyder inte att flexibiliteten i yrkesskolan ska skrotas, utan att fokus också i praktiken kan sättas på alla studerande. I klarspråk betyder det att finansieringen från staten bör öka så att yrkesskolorna ska kunna erbjuda kvalitativ undervisning till alla studerande, avslutar Ingo.