I ett pressmeddelande tidigare i dag den 12 september meddelar SFP i Egentliga Finland att de går till val på egen lista i riksdagsvalet 2019. Svensk Ungdom i Åbolands kretsordförande Ville Berglund är mycket nöjd över beslutet.

– Att gå till val på vår egen lista gynnar oss genom att det ger SU mer synlighet och vi enklare kan lyfta fram våra kandidater. Vi kan nu också ta ett större steg från regeringens politik och föra fram vår egen utan att behöva ta till hänsyn till andra partier, säger Berglund.

Genom att förbundet får ställa upp fler kandidater ger det SU en större chans att vara på flera platser i regionen, och dessutom ger det SU:s politik bättre synlighet åt fler väljare, konstaterar Berglund.

– Egen lista kan också locka till oss väljare som är missnöjda med den nuvarande regeringens politik, i och med att vi inte är i valförbund med något annat parti som sitter i den nuvarande regeringen, avslutar Berglund.