Statsminister Juha Sipilä lyfter upp fyra konkreta åtgärder för att öka ungas delaktighet i publikationen Suomenmaa (14.9). Sipilä föreslår en sänkning av rösträttsåldern i statliga val till 16, en sänkning av åldersgränsen för att skriva under medborgarinitiativ, att införa ungdomskvoter i stadsstyrelser samt att ungdomsfullmäktigen runt landet ska ha tillräckliga resurser att faktiskt påverka i kommuner. Svensk Ungdoms vice ordförande Nicholas Kujala stöder varmt förslagen som presenteras i Sipiläs utlåtande.

–    Det är dags att verkligen lyfta upp ungas delaktighet på bordet och ge unga en chans. Framtiden byggs här och nu, och det är unga som ligger i centrum då dagens samhälle ska formas. Det är glädjande att statsminister ser detta, säger Kujala.

Svensk Ungdom har redan en längre tid förespråkat en sänkning av rösträttsåldern i statliga val samt att ungdomsfullmäktigen skulle ges möjligheter till aktiv verksamhet. Att ge unga kvotplatser i kommunernas beslutsfattande organ är ett aktivt steg för att öka andelen unga inom beslutsfattandet. Ändringar som förbättrar ungas delaktighet är enkla att yttra, men förslagen behöver också realiseras. Framförallt om förslagen kommer från statsministern själv.

–    Sipiläs tidsplan för reformerna är ambitiös och lyfter fram brådskan i ärendet. Ett av de bästa sätten att förebygga ungas marginalisering är att ge dem en möjlighet att delta i samhället de lever i, avslutar vice ordförande Kujala.