I Magmas barometer om svenskspråkiga ungdomar som publicerades i dag framkommer bland annat att hälften av de unga flickorna känner ångest inför framtiden. Bland pojkarna är andelen 30 procent. Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo förvånas inte över resultatet och uppmanar beslutsfattare att ta situationen på allvar.

– Trenden bland unga har redan länge varit att de som mår bra mår allt bättre och att de som mår dåligt mår allt sämre. Nu är det hög tid för beslutsfattarna i kommunerna att prioritera ungas välmående redan i höstens förhandlingar till nästa års budgetar, säger Ingo.

Svensk Ungdom anser att det behövs satsningar på elevvården, vårdkedjorna och uppsökande ungdomsarbete. De olika reformerna av andra stadiets utbildning och den ökade pressen på unga att prestera ställer krav på samhället att utveckla stödtjänsterna.

– I de flesta kommuner finns inte tillräckligt många skolpsykologer och stödtjänsterna släpar efter. Unga med psykisk ohälsa får ofta vänta alltför länge på hjälp då resurserna är otillräckliga och samarbetet mellan olika sektorer inte funkar, säger Ingo.

Enligt Ingo har regeringen genomfört reformer som ytterligare ökar pressen på unga.

– Att till exempel den nya antagningen till tredje stadiet fokuserar på gymnasiebetyg i stället för på inträdesprov sätter press på elever i allt yngre åldrar. För att inte riskera ännu fler ungas välmående behövs ordentliga nationella satsningar på stödtjänster för unga, säger Ingo.