Regeringspartiernas handlingar och utspel under den senaste tiden visar att makten i finländsk politik är centrerad till tre män som tillåts styra och ställa hur de vill inom de egna partierna. Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo kritiserar regeringens sätt att bestämma över sina riksdagsledamöter och lyfter behandlingen av frågan om Vasa Centralsjukhus fulljour som ett exempel på hur makten numera är centrerad till de tre partiledarna i regeringen.

– Majoriteten av social- och hälsovårdsutskottets medlemmar medger att alla sakargument borde ge VCS fulljour. Trots detta fråntas regeringens utskottsmedlemmar rätten att använda den kunskap de besitter och förvalta det förtroende som väljarna gett. I en demokrati borde inte väljarna tvingas acceptera att deras representanter i riksdagen borttas möjligheten att sköta sina jobb, säger Ingo.

Ingo säger att Finland inte framstår som ett modernt demokratiskt land efter den här regeringen. Han påpekar att tillvägagångssätten i förtroendeomröstningen för Timo Soini är ytterligare ett av regeringens angrepp mot demokratin inom kort tid.

– Regeringspartiernas representanter tilläts inte heller följa sina väljares värderingar då utrikesministerns förtroende skulle prövas. Sampo Terho som håller ihop regeringen fick Juha Sipilä och Petteri Orpo att tvinga sina gruppmedlemmar att stöda en minister som i Finlands namn vill begränsa kvinnors självbestämmanderätt. Man kan undra varför vi ska ha en folkvald riksdag om denna inte tillåts förvalta väljarnas förtroende, säger Ingo.